مطالب کاربردی

همه روش‌ها و ابزارهای ارزیابی و انتخاب از میان کارجویان به یک اندازه معتبر نیستند. مدیران منابع انسانی وظیفه دارند تا معتبرترین روش‌های ارزیابی را شناسایی و از آن‌ها در فرآیند انتخاب استفاده کنند.


ادامه ...
۱۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

کارکنان، نخستین مشتريان سازمان هستند و محصولي كه به آن‌ها فروخته مي‌شود، شغل آن‌ها و تجربه ایشان از محیط کاری خود است. هرچه در این فروش موفق باشید و رضایت کارکنان را برآورده کنید، برند کارفرمایی قدرتمند و مشهوری خواهید داشت.


ادامه ...
۲۱ / ۷ / ۱۴۰۲

یکی از شیوه‌های دسته‌بندی مشاغل در ادبیات و عمل مدیریت منابع انسانی، استفاده از زبان استعاری در توصیف آن‌هاست. این […]


ادامه ...
۱۳ / ۵ / ۱۴۰۲

به نظر می‌رسد یکی از اثرات ظهور هوش مصنوعی در اقتصاد و صنعت دیجیتال و کسب و کار، خودکارسازی مشاغل یقه‌سفید باشد.


ادامه ...
۸ / ۵ / ۱۴۰۲

منابع کاربردی (فروشگاه)

پرسشنامه های مدیریتی

برای آنکه بدانیم تا چه اندازه شرکت ما در بازاریابی داخلی موفق بوده است، نیاز است که به ارزیابی وضعیت…

فرم های منابع انسانی

برنامه توسعه فردی (IDP) ابزاری برای کمک به کارکنان در توسعه شغلی و شخصی آنان است. هدف اصلی این برنامه…

منابع کاربردی متخصصان منابع انسانی

یادگیری و آموزش جزو جدایی ناپذیر از رشد و بقای یک سازمان است. اما چگونه باید فضای آموزش را به…

دستورالعمل های منابع انسانی

یکی از مهمترین طرح های انگیزشی کارکنان،انگیزش از طریق پاداش های عملکردی است. کاملترین مدل های تخصیص پاداش، بهره وری شرکت…

گالری و آموزش

برنامه توسعه فردی (IDP) ابزاری برای کمک به کارکنان در توسعه شغلی و شخصی آنان است. هدف اصلی این برنامه کمک به کارکنان برای رسیدن به اهداف شغلی کوتاه و بلندمدت و همچنین بهبود عملکرد شغلی فعلی است. برای تدوین برنامه توسعه فردی خود می‌توانید از فرم ذیل استفاده کنید.


ادامه ...

۱۷ / ۳ / ۱۴۰۲

فشار کاری و سرعت بالای زندگی در زندگی مدرن، استرس مضاعفی را بر ما تحمیل میکند و می تواند منجر […]


ادامه ...

۶ / ۳ / ۱۳۹۹

به نظر می‌رسد یکی از اثرات ظهور هوش مصنوعی در اقتصاد و صنعت دیجیتال و کسب و کار، خودکارسازی مشاغل یقه‌سفید باشد.


ادامه ...

۸ / ۵ / ۱۴۰۲

کاریکاتورهای مدیریتی در زمینه منابع انسانی و محیط کار در این قسمت به نمایش در آمده است.    


ادامه ...

۴ / ۵ / ۱۳۹۴

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236