دستورالعمل ارزیابی عملکرد

فایل وورد دستوالعمل ارزیابی عملکرد در ۹ صفحه (فونت ۱۳، فاصله خطوط ۱٫۱۵)، شامل تیترهای زیز:

 1. مقدمه
 2. تعاریف و اصطلاحات
 3. هدف
 4. دامنه شمول
 5. مراحل اجرایی
 6. امتیازدهی و ترکیب امتیازات
 7. کاربردها (حق عملکرد، ادامه همکاری، آموزش، تبدیل عضویت، ارتقا)
 8. ارزیابی کنندگان
 9. بروز رسانی
 10. فرم های نمونه ارزیابی رفتاری و نتیجه ای
 11. مسئولیتها
 12. ارائه بازخورد

لازم به ذکر است این دستوالعمل یک نمونه است و هر شرکتی می تواند متناسب با شرایط و نیاز خود آن را اصلاح و تعدیل کند.

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4