موسسه نیروی کار آی بی ام با تحقیقی که روی ۶۲۰۰ مدیر منابع انسانی از ۲۶ کشور و ۱۸ صنعت […]


ادامه ...

اسفند ۱۱, ۱۳۹۴

از طریق این لینک می توانید هزینه تبلیغات را پرداخت نمائید لطفا مشخصات را با دقت تکمیل فرمائید.


ادامه ...

بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

بعد از ارزیابی شایستگی های کارکنان از طریق مصاحبه، آزمون های رفتاری و یا کانون ارزیابی، می توانید از این […]


ادامه ...

بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

این گزارش در سال ۲۰۱۵ با هدف شناسایی اهداف و چالش های طراحی و پیاده سازی برنامه های پاداش و […]


ادامه ...

آذر ۲۶, ۱۳۹۴

قطعا از اهمیت عجین شدن (دلبستگی) کارکنان (employee engagement) با خبر هستید. بر اساس گزارش موسسه AON عجین شدن کارکنان […]


ادامه ...

آذر ۲۲, ۱۳۹۴

می خواهید مربیگری را انجام دهید ولی ابزاری برای آن ندارید. ما فرم های زیر را برای اجرای این برنامه […]


ادامه ...

آذر ۲۱, ۱۳۹۴

این گزارش ۲۰۱۵، اقدامات شرکت های پیشرو را در شناسایی و قدرانی و انتظارات آنها از برنامه های پاداش و […]


ادامه ...

آذر ۱۷, ۱۳۹۴

کار شناور و دورکاری با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تغییر سبک زندگی در حال گسترش است. در این گزارش روند این […]


ادامه ...

آذر ۱۵, ۱۳۹۴

کشورهای عربی با سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای اروپایی و آمریکایی، در حوزه منابع انسانی به علم روز دنیا مجهز […]


ادامه ...

آذر ۵, ۱۳۹۴

یکی از اساسی‌ترین کارویژه‌های متخصصان حرفه‌ای منابع انسانی در هر شرکتی آن است که به‌طور مستمر و در فواصل زمانی […]


ادامه ...

آذر ۳, ۱۳۹۴

اینکه بدانیم سایر شرکتهای دنیا چه آیتم های رفاهی برای کارکنان خود در نظر می گیرند به متخصصان منابع انسانی […]


ادامه ...

آبان ۲۷, ۱۳۹۴

از این ابزار برای آگاهی از اینکه تا چه اندازه خوب تفویض می کنید، استفاده کنید.


ادامه ...

آبان ۲۶, ۱۳۹۴

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236