پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی، میزان قلدری سازمانی در شرکت را با ۴۵ سؤال و در پنج بُعد به شرح ذیل، از منظر ادراک کارکنان می‌سنجد.

  1. رفتار‌های تهدیدکننده ارتباطات: رفتارهای تهدیدکننده برای کاهش شانس قربانی برای برقراری ارتباط مناسب با سایرین، (مثل توهین شفاهی، تماس‌های تهدیدآمیز، جلوگیری از برقراری ارتباط با سایرین، تهدیدهای شفاهی و کتبی در کار).
  2. رفتار‌های تهدیدکننده روابط اجتماعی: رفتارهای تهدیدکننده به منظور جلوگیری قربانی از حفظ روابط اجتماعی (عدم امکان صحبت کردن با سایرین، انکار حضور فرد در سازمان و جدا کردن فرد از سایرین)
  3. رفتار‌های تهدیدکننده شهرت شخصی: رفتارهای تهدیدکننده با هدف بی‌اعتبار کردن قربانی و شهرت کاری و شخصی او؛ (توهین، تهمت، شایعه‌سازی، تمسخر، تخریب فرد و…)
  4. رفتار‌های تهدیدکننده موقعیت شغلی: رفتارهای تهدیدکننده با هدف کاهش توانایی شغلی قربانی از طریق بی‌اعتبار کردن شغلی؛ (محروم‌سازی، وظایف سخت یا بیهوده، عدم توجه به ظرفیت افراد در کار و…)
  5. رفتار‌های تهدیدکننده سلامت جسمانی: رفتارهای تهدیدکننده تاثیرگذار بر سلامت فیزیکی یا ذهنی قربانی(وظایف کاری خطرناک، تهدید فیزیکی فرد، تجاوز جنسیتی به فرد و اتفاقات برنامه ریزی شده در زندگی و کار)

برای مطالعه بیشتر در باب قلدری سازمانی به مطلب «قلدری سازمانی و روش‌های مقابله با آن» رجوع کنید

ترجمه فارسی این پرسشنامه استاندارد را به همراه نحوه تحلیل و تفسیر و منبع آن در ادامه دانلود کنید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo