دستورالعمل ارتقا شغلی (افقی)

یکی از مولفه های مهم در ایجاد حس رضایت و دلبستگی در کارکنان، وجود فرصت های پیشرفت و ارتقا در سازمان است. با کاهش سلسه مراتب سازمانی در سازمان های چابک امروزی و با توجه به تعداد محدود پست های مدیریتی، برای حفظ انگیزه افراد فرایند ارتقای افقی کارکنان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ایجاد فرصت پیشرفت و ارتقا شناخته می شود. در این فرایند به جای ارتقای افراد در سلسه مراتب مدیریتی، این امکان فراهم می شود تا افراد بتوانند در شغل فعلی خود با توجه به افزایش سطح مهارت و تجربه خود ارتقا یابند.

در ادامه می توانید دستورالعمل ارتقای افقی (درون شغلی) را با سرفصل های زیر در قالب فایل وورد دانلود کنید:

 1. هدف
 2. دامنه كاربرد
 3. تعاريف و اصطلاحات
 4. مسئوليت ها و اختيارات
 5. سطوح مهارتی کارکنان
 6. معیارها و مراتب ارتقا
 7. تغییر مزایای در سطوح مهارتی
 8. تطبیق در زمان ورود و جابجایی شغلی
 9. ارتقای سریع
 10. فرایند بررسی درخواست‌ها
 11. دوره زمانی بررسی درخواست‌ها
 12. فرم بررسی درخواست ارتقا

 

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

rosalindax64rosalindax64
MasoudniekzadMasoudniekzad
bradleycandlerbradleycandler
barkhordari.shbarkhordari.sh
hamedpakzad1hamedpakzad1
payampardazpayampardaz
estellemcghee01estellemcghee01
moeini_afmoeini_af
jesusjesus
albaboos48464albaboos48464