فرم برنامه‌ریزی توسعه فردی

برنامه توسعه فردی (IDP) ابزاری برای کمک به کارکنان در توسعه شغلی و شخصی آنان است. هدف اصلی این برنامه کمک به کارکنان برای رسیدن به اهداف شغلی کوتاه و بلندمدت و همچنین بهبود عملکرد شغلی فعلی است. IDP یک ابزار ارزیابی عملکرد یا یک فعالیت یکبار مصرف نیست. بلکه باید به صورت مستمر و در دوره‌های زمانی مشخص مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. برای شروع برنامه‌ریزی توسعه فردی لازم است که در قالب یک برنامه عملیاتی نسبت به شناخت دقیق از خود و ترسیم اهداف آتی اقدام کرد. برای این کار می‌توانید از فرم ذیل استفاده کنید.

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236