گزارش آی بی ام: تصمیم کارکنان برای ترک شغل

چند درصد از کارکنان به دنیال شغل جدید هستند؟
چه گروهی از کارکنان تمایل بیشتری برای جستجوی فرصت های کاری دارند؟
چه عواملی باعث می شود کارکنان به فکر ترک شغلشان باشند؟
آیا این عوامل بین نسل های مختلف متفاوت است؟
آیا کارکنان با تعلق (Engagement) بیشتر، ماندگارتر هستند؟
اغلب کارکنان از چه کانالی پیشنهادات جدیدی دریافت می کنند؟

اگر مایل هستید جواب این سوالات را بدانید، گزارش بین المللی و جذاب آی بی ام در مورد ترک شغل کارکنان را دریافت کنید.

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522