گزارش آی بی ام: تصمیم کارکنان برای ترک شغل

چند درصد از کارکنان به دنیال شغل جدید هستند؟
چه گروهی از کارکنان تمایل بیشتری برای جستجوی فرصت های کاری دارند؟
چه عواملی باعث می شود کارکنان به فکر ترک شغلشان باشند؟
آیا این عوامل بین نسل های مختلف متفاوت است؟
آیا کارکنان با تعلق (Engagement) بیشتر، ماندگارتر هستند؟
اغلب کارکنان از چه کانالی پیشنهادات جدیدی دریافت می کنند؟

اگر مایل هستید جواب این سوالات را بدانید، گزارش بین المللی و جذاب آی بی ام در مورد ترک شغل کارکنان را دریافت کنید.

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236