گزارش AON: آیا نسل ها واقعا در محیط کار متفاوت هستند؟

AON در یک پژوهش ادعا می کند که افزایش تحقیقات در مورد تفاوت نسل ها تنها بر مبنای فروضی است که هیچ گاه اثبات نشدند. شاید برای مثال نسل جدید دیرتر ازدواج کنند، کمتر مذهبی باشند و کمتر به روابط قومیتی اهمیت بدهند، اما در محیط کار تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. برای مثال:

  1. آنها در نگرش کاری با هم تفاوت معناداری ندارند: برای مثال تفاوت در رضایت شغلی آنها بر مبنای جمع بندی تحقیقات مختلف تقریبا صفر است.
  2. علایق و آرزوهای کاری: برای مثال تحقیقات هی گروپ روی ۵ میلیون نفر نشان می دهد که نسل هزاره، کمترین دیدگاه مثبت را در کار دارند، اما این تفاوت در بیشترین زمان خود به ۵ درصد رسیده است. یا اینکه تفاوت در اینکه همه نسل ها دوست دارند روی نتایج سازمان تاثیر داشته باشند، کمتر از ۴ درصد است.
  3. تفاوت شخصیت: به صورت مشابه، تفاوت های شخصیتی نیز در بین این سه گروه کم است

Modern-Workforce-Infographic-2

اما چرا تحقیقات در این زمینه زیاد شده است و برای تحلیل به جای تمرکز روی این دسته بندی ها، روی چه دسته بندی های معنادار دیگری باید تمرکز کرد؟

برای پاسخ، در ادامه می توانید این گزارش خواندنی AON را به رایگان دریافت کنید:

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522