پرسشنامه تعلق شغلی گالوپ

مدل چهانی دلبستگی گالوب(Gallup) با جامعه آماری میلیون نفری از شاغلان سراسر دنیا و بخصوص آمریکا، مبنای بسیار خوبی برای مقایسه وضعیت تعلق سازمانی کارکنان شرکت با نُرم جهانی است. این مدل ۱۲ سوال را که حاصل سال ها تحقیق بوده است را برای ارزیابی وضعیت تعلق شغلی در ۴ بعد اصلی به کار می گیرد.

employee-engagement-research-by-gallup-17-638

در ادامه می توانید فایل وورد سوالات ترجمه شده پرسشنامه مدل گالوپ را به رایگان دانلود کنید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo