پرسشنامه تعلق شغلی گالوپ

مدل چهانی دلبستگی گالوب(Gallup) با جامعه آماری میلیون نفری از شاغلان سراسر دنیا و بخصوص آمریکا، مبنای بسیار خوبی برای مقایسه وضعیت تعلق سازمانی کارکنان شرکت با نُرم جهانی است. این مدل ۱۲ سوال را که حاصل سال ها تحقیق بوده است را برای ارزیابی وضعیت تعلق شغلی در ۴ بعد اصلی به کار می گیرد.

employee-engagement-research-by-gallup-17-638

در ادامه می توانید فایل وورد سوالات ترجمه شده پرسشنامه مدل گالوپ را به رایگان دانلود کنید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522