گزارش AON: حفظ کارکنان با عملکرد بالا

ارزشمندترین نیروهای هر سازمانی افراد با عملکرد بالا هستند. این افراد به خوبی کار می کنند، از سازمانشان خوب می گویند، تلاش بیشتری می کنند و دستاوردهای بالایی دارند. خوشبختانه این افراد تمایل بیشتری به ماندن در سازمان دارند در حالی که افراد با عملکرد پایین دو برابر بیشتر احتمال دارد که سازمان را ترک کنند.

با این حال ترک داوطلبانه این افراد همه مدیران را نگران می کند. در این گزارش کوتاه اما کاربردی از شرکت مشاوره ای AON می بینیم چه چیزی برای این افراد جذاب است، چه چیزی باعث ترک داوطلبانه این افراد می شود و برای جلوگیری از این ترک داوطلبانه آنها چه باید کرد؟

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522