پرسشنامه عجین شدن کارکنان با شغل/سازمان

قطعا از اهمیت عجین شدن (دلبستگی) کارکنان (employee engagement) با خبر هستید. بر اساس گزارش موسسه AON عجین شدن کارکنان می تواند تا ۴۰% بهره وری سازمان را بهبود بخشد. البته باید بدانید که ۵۲ درصد کارکنان بر اساس این گزارش با شغل و سازمانشان عجین نیستند. می خواهید ببینید چند درصد از کارکنان شما عجین شده هستند؟ فایل وورد آزمون ۱۶ سوالی عجین شدن با شغل و سازمان را به همراه تفسیر آن در ادامه دانلود کنید:

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lesleycracknelllesleycracknell
adammvf17887adammvf17887
BarbaratooneBarbaratoone
cassielittletoncassielittleton
silascerda2silascerda2
anjahorgan1anjahorgan1
evangelinechildeevangelinechilde
lottiehat1lottiehat1
herminewemyss4herminewemyss4
hazeloberg23851hazeloberg23851