فرم ارزیابی جذابیت برند کارفرمایی

این فرم خاوی ۲۳ سوال به همراه تفسیر پاسخ ها (با ذکر منبع آزمون)، برای تعیین میزان جذابیت برند کارفرمایی شرکت برای متقاضیان کار است. سوالات توسط کارکنان داخلی شرکت و با طیف لیکرت پاسخ داده می شود. اگر به فکر جذب بهترین استعدادها از بازار کار هستید با این آزمون می توانید از ارزش برند کارفرمایی خود مطلع شوید:

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo