فرم ارزیابی جذابیت برند کارفرمایی

این فرم خاوی ۲۳ سوال به همراه تفسیر پاسخ ها (با ذکر منبع آزمون)، برای تعیین میزان جذابیت برند کارفرمایی شرکت برای متقاضیان کار است. سوالات توسط کارکنان داخلی شرکت و با طیف لیکرت پاسخ داده می شود. اگر به فکر جذب بهترین استعدادها از بازار کار هستید با این آزمون می توانید از ارزش برند کارفرمایی خود مطلع شوید:

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

asahartford2424asahartford2424
madeleiney45madeleiney45
shondagreathouseshondagreathouse
tashamachado29tashamachado29
KarenalmasiKarenalmasi
rasoolhnarasoolhna
hrsarahrsara
chanayba60725chanayba60725
katherinaguerrerkatherinaguerrer
ivorypage85ivorypage85