دستورالعمل حقوق و مزایای کارکنان

هر شرکتی برای پرداخت حقوق کارکنان نیازمند داشتن رویه ای مشخص است تا بتواند ضمن محاسبه عادلانه و دقیق حقوق و دستمزد، ارکان دستمزدی خود را برای کارکنان شفاف کند. ذر بسیار از شرکت ها این رویه مشخص نیست و تنها به حداقل های  قانون کار بسنده می شود. دستورالعمل حقوق و مزایا کارکنان بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی تنظیم شده و علاوه بر پوشش دادن موارد و الزامات قانونی، شامل آیتم های انگیزشی دیگر در بسته حقوق و مزایای کارکنان است. در این دستورالعمل شیوه محاسبه هر یک از ارکان دستمزد، مزایا و کسورات نیز تشریح شده است. کارشناسان منابع انسانی و اداری می توانند از این دستورالعمل به عنوان مبنایی برای تعیین شیوه و چارچوب های پرداختی استفاده کنند.

این دستورالعمل با سرفصل های زیر، در قالب فابل وورد در ادامه قابل دانلود است:

 • هدف:
 • دامنه كاربرد:
 • تعاريف و اصطلاحات:
 • مسئوليتها و اختيارات:
 • ساختار پرداخت
 • ۵-۱) حقوق و مزایا
 • ۵-۱-۱) حقوق مبنا
 • ۵-۱-۲) مزایا
 • ۵-۱-۳). مزایای مستمر
 • ۵-۱-۴) مزایای غیر مستمر
 • ۵-۲-۳) کسورات
 • ۵-۲-۳-۱) کسورات قانونی
 • ۵-۲-۳-۲) کسورات موردی
 • ۵-۳) حقوق و مزایا در دوره آزمایشی
 • ۵-۴) سنوات پایان کار
 • ۵-۵) عیدی کارکنان
 • ۵-۶) کارکنان نیمه وقت و ساعتی
 • ۵-۷) نحوه پرداخت

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

marlachaneymarlachaney
saharkhansaharkhan
tootoo
AfsanehAfsaneh
mehranfarangimehranfarangi
isabellsizer6isabellsizer6
madandarmadandar
ShawndbgShawndbg
martibuzzard7martibuzzard7
skyreveryNutskyreveryNut