مشکلات ارزشیابی مشاغل در سازمان

ارزشیابی مشاغل شامل فرآیندهای مقایسه ­ای است که با هدف مشخص کردن رابطه و وابستگی ­های میان مشاغل در سازمان انجام می ­شود. این فرآیند به مدیران در سازمان (از طریق تحلیل اهداف، و عوامل دیگری که بر نیازمندی­های شغل اثر می­ گذارد) کمک می­ کند تا سهم هر کدام از مشاغل را در سازمان تعیین کنند. به همین دلیل ارزشیابی مشاغل تجزیه و تحلیل نقش ­ها، اهداف، فعالیت­ های مرتبط و جایگاه هر شغل را در بر می­گیرد.

نتیجه و پیامد این فرآیند تجزیه و تحلیل، ایجاد ساختارهایی است که به مقایسه مشاغل با یکدیگر در سازمان کمک می ­کند و ارزیابان را در اتخاذ تصمیمات و داشتن قضاوت­ های منطقی و نامتناقض، یاری می ­دهد. این امر خود دلیلی است که اهمیت استفاده از فرآیندهای تجزیه ­ای را در بدست آوردن و به کار بردن داده ­های مورد نیاز، نشان می ­دهد.

در بسیاری از سازمان­ها، به خصوص سازمان­های بزرگ، وظیفه ارزشیابی مشاغل بر عهده کمیته­ ای از مدیران سطح عالی و میانی در سازمان است. البته در برخی موارد نیز نمایندگان کارگری در این کمیته ­ها شرکت می­ کنند. با وجود اهمیت فراوان ارزشیابی مشاغل در سازمان، انجام این فرآیند همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. برخی از مسائلی که در طراحی و انجام این فرآیند وجود دارد عبارت‌اند از:

  • فاکتورهای ارزیابی مرتبط و یا متناقض: تعداد بسیار زیادی از عوامل و فاکتورهایی وجود دارند که یا با یکدیگر در تناقض هستند و یا با یکدیگر مرتبط ­اند، که هر دوی این موارد بر ارزشیابی تاثیر می­گذارد.
  • قضاوت: هیچ رویه گام به گام و ساختارمندی وجود ندارد که ارزیابان را در انجام ارزشیابی مشاغل کمک کند. علاوه بر این هر سازمانی برای خود دارای استراتژی مشخص و برنامه بازار ویژه ­ای است که باعث می ­شود رویه های ارزشیابی مشاغل جنبه شخصی به خود بگیرند.
  • دشواری در تعیین سهم شغل: تمایز بسیار زیادی میان مشاغل در ارتباط با سهم و کمک آنها در دستیابی به نتایج و اهداف (کمی و کیفی) سازمان وجود دارد. برای مثال تعیین سهم ملموس مشاغلی مانند مدیریت منابع انسانی، مراکز اطلاعات و .. در سازمان که دارای نتایج ناملموس هستند، در دستیابی به اهداف سازمان بسیار مشکل است.
  • تغییرات سریع: سازمان­ها در محیط­ های پویا به سر می­ برند و در نتیجه آن ممکن است که استراتژی­ها و اهداف آنها برای انطباق با این محیط­ ها در طول زمان تغییر کند. بنابراین داده ­هایی که در یک مقطع زمانی برای انجام ارزشیابی مشاغل جمع آوری و استفاده شده ­اند، ممکن است برای تمام زمان­ها از اعتبار یکسانی برخوردار نباشند.

با وجود مسائل و مشکلات فوق، هنوز یکی از مهمترین کاربردهای ارزشیابی مشاغل در سازمان این است که تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد را با یک سیستم ارزشی مناسب و مرتبط پیوند دهد. با آگاهی از مشکلات این سیستم، می توانیم درست تر از آن استفاده کنیم.

مأخذ:

Spyridakos, A., Siskos, Y., Yannacopoulos, D., & Skouris, A.. (2001). Multicriteria job evaluation for large organizations. European Journal of Operational Research. 130, 375-387.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

omid_ghorbaniomid_ghorbani
ugploren810195ugploren810195
zolghadrimzolghadrim
khatereh.mohammadii@gmail.comkhatereh.mohammadii@gmail.com
NOURBAKHSHNOURBAKHSH
kandismulgrave5kandismulgrave5
rosariakovach6rosariakovach6
love httpsgoogle.comsearh zikizo7love httpsgoogle.comsearh zikizo7
horshabanpourhorshabanpour
ruajamel43ruajamel43