طرز فكر خود را قبل از يك بحث و گفتگوي سخت كاري چك كنيد!

طرز فكر خود را قبل از يك بحث و گفتگوي سخت كاري چك كنيد!

وقتي شما آماده ي انجام يك مذاكره و بحث مي شويد كه بر آن برچسب ‘سخت و دشوار’ را زده ايد احتمالا شما پراسترس، عصبي، خشمگين يا آشفته خواهيد بود. براي حداقل كردن اين احساسات منفي شما بايد چارچوب مجددي به نحوه ي تفكرتان درمورد آن مذاكره بدهيد:

“شما قرار نيست به رئيستان درمورد آن مذاكره نه بگوييد، بلكه قرار است يك راه حل جايگزين ارائه دهيد.”

“شما قرار نيست به كسي در مذاكره بازخور منفي بدهيد يا حال كسي را بگيريد، شما قرار است يك ‘گفتگوي سازنده’ را آغاز كنيد كه به نفع طرف مقابلتان هم خواهد بود.”

اين شيره ماليدن سر خودتان نيست، با خودتان درمورد اين كه چقدر اين بحث و مذاكره سخت خواهد بود صادق باشيد اما تا حد امكان به آن چارچوبي سازنده بدهيد. احتمالا شما به خودتان بايد بگوييد: ما مجبوريم بر سر مسائل دشوار و اساسي بحث كنيم ولي ما باهم بر روي آن كار خواهيم كرد زيرا هميشه به هم احترام گذاشته ايم. بر چيزي كه آماده ايد از مذاكره بدست آوريد تمركز كنيد و بدانيد كه هميشه چيزي در مباحث براي آموختن وجود دارد. با ورود به بحث با ‘ذهني باز’ فارغ از موضع همكارانتان شما آمادگي بيشتري براي يافتن زمين مشتركي براي پيشبرد بحث و شكل گرفتن تفاهم داريد.

 

ماخذ: HBR.org

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke