بعد از يك جلسه كاري چه بايد كرد؟

در بسياري از مواقع كاركنان و مديران از بي‌فايده بودن جلسات کاری صحبت مي‌كنند و بخشي از مباحث مديريت و منابع انساني همواره به دستورالعمل‌هايي برای مفيدتر و پر بارتر كردن جلسات مي‌پردازد. اما به‌راستی بعد از اتمام يك جلسه كاري چه بايد كرد؟

در جلسات معمولاً بر روي يك سري مسائل توافق مي‌شود و براي انجام يك سري از كارها اجماع صورت مي‌گيرد اما چالش اصلي اينجاست كه چگونه در اعضاي جلسه، انگيزه و تمركز لازم برای اجراي موارد تصويب شده را به وجود آوريم؟

بديهي است كه مهمترين نكته آن است كه بايد جلسات ما با يك توافق روشن و واضح بر روي كارهاي خاصي كه بايد انجام شوند و فرصت زماني انجام آن‌ها تمام شوند. اما اين كافي نيست. بايد از افراد خواسته شود تا اگر فكر مي‌كنند كه قادر به انجام كارها نيستند در مورد آن حرف بزنند. بايد فردي تعيين شود كه مابين دو جلسه كارهاي تصويب شده را پيگيري كند. بايد حساب و كتاب مدامِ كارها تا تحقق حدود ٨٥ درصدي آن‌ها انجام شوند، اما بايد دقت كرد كه اين پيگيري به يك عامل فشار تبديل نشود و كاركنان حس بدي در مورد آن نداشته باشند.

بايد در مواردي كه كارها پيش مي‌روند اما بازه‌هاي زماني مقرر رعايت نمي‌شوند با مروت و فهيم برخورد كرد، اما اگر افراد پیوسته در انجام كارها كوتاهي مي‌كنند يا ناتوان هستند بايد رُك برخورد كرد. باید با آن‌ها گفت و گو و بحثي باز كرد و درمورد چيزهايي كه بايد تغيير كنند تا كارها در روال مناسب انجام شوند، به نتيجه رسيد.

مأخذ: How to Get Your Team to Follow Through After a Meeting

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo
syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com