مشتریان؛ کلید انگیزش کارکنان!

همه ما می‌خواهیم بدانیم که کارمان در شرکت مهم است. وقتی محیط کاری بی‌رمق می‌شود و وجدان کاری افول می‌کند، شما به عنوان مدیر موظف هستید به کارکنان گوشزد کنید که کارشان چرا و چگونه اهمیت دارد. ارائه تصویر دقیقی از اثر کار و وظایف شغلی کارکنان در کل شرکت، هم منجر به خودتأییدی آن‌ها می‌شود و هم برایشان انگیزاننده است. برای مثال، نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که وقتی سرآشپزها متوجه می‌شوند که مشتریان غذای آن‌ها را می‌خورند و از آن لذت می‌برند، انگیزش بیشتری برای انجام وظایف شغلی خود پیدا می‌کنند.

حتی اگر نتیجه کار کارکنان ملموس و قابل سنجش نیز نباشد، باید به گونه‌ای و با استفاده از روایت‌های سازمانی آن‌ها را قانع کنید که کارشان برای سازمان سودمند است و رابطه معناداری با رضایت مشتریان و تکرار خرید توسط آن‌ها دارد. بنابراین، باید با همه کارکنان درباره مشتریان سخن بگویید و از اهمیت وفاداری آن‌ها در تکرار خرید و نهایتاً رشد، سودآوری و بقای شرکت بگویید. نکته کلیدی آن است که بین تلاش کارکنان و کسانی که از این تلاش بهره‌مند می‌شوند، ارتباط مستقیمی برقرار کنید و این ارتباط را برای کارکنان تفهیم کنید.

مأخذ: To Motivate Employees, Show Them How They’re Helping Customers

با «اچ آر يار» همراه باشيد.
در نقل مطالب امانت‌دار باشیم …

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo