فرهنگ سازمان شما چیست؟ معرفی ابزار

هر سازمان دارای فرهنگ خاصی است که ویژگی‌ها و مشخصه‌های متمایزی داشته و این تفاوت‌ها آن سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌کند. اهداف شرکت می بایست با فرهنگ حاکم بر شرکت تناسب داشته باشند و گرنه رسیدن به آنها محال است. برای شناسایی فرهنگ سازمان مدل های مختلفی وجود دارد که ما در این نوشتار قصد داریم، مدل منسجم و زیربنایی کویین و کامرون را توضیح دهیم.

مدل شناخت فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (OCAI) به صورت تکاملی در نتیجه تحقیقات متعدد در سال ۱۹۹۹ ارائه شده است. این مدل بر چارچوب ارزش‌های رقابتی استوار است که مبنای مدل‌های موجود در این چارچوب از جمله مدل فرهنگ دنینسون به حساب می‌آید. چارچوب ارزش‌های رقابتی یکی از موفق‌ترین رویکردهای مورد استفاده در ارزش آفرینی سازمانی است که اکنون به عنوان چارچوب عام و قابل استفاده در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته ‌است. منظور از چارچوب‌ ارزش‌های رقابتی این است که سازمان‌ها هم زمان درصدد دستیابی شاخص‌های پارادوکس هستند. ضمن آنکه می‌خواهند سازمان‌شان منعطف و انطباق پذیر باشند، در عین حال خواهان ثبات و قابل کنترل بودن هستند. یا ضمن آنکه بر ارزش‌ منابع انسانی تاکید دارند بر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نیز تاکید می‌کنیم.

مدل کویین و کامرون هم برمبنای چارجوب ارزش‌های رقابتی استوار شده است. در این مدل چهار نوع فرهنگ سازمانی بر مبنای  دو بعد «انعطاف/ثابت» و «توجه به درون/بیرون» معرفی شده است. این چهار فرهنگ عبارت انداز از فرهنگ طایفه‌ای، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازاری و فرهنگ سلسله مراتبی که هر سازمانی ترکیبی از این نوع چهار فرهنگ را دارا است.

فرهنگ

 1. فرهنگ طایفه‌ای: متناظر با فرهنگ تیمی، همکاری، مشارکتی در سایر الگوهای چارچوب رقابتی است و بر انعطاف و توجه درونی تاکید دارد. ویژگی غالب چنبن فرهنگ سازمانی همبستگی و انسجام گروهی، مشارکت، صمیمیت و کار تیمی است. مدیر به همانند مربی و تسهیل گر عمل می‌کند. سازمان بر توسعه و رشد منابع انسانی خود، تعهد و روحیه کارکنان توجه دارد. سازمان در صورتی خود را موفق می‌داند که کارکنان متعهد و رشدیافته‌ای داشته باشد.
 2. فرهنگ ادهوکراسی: متناظر با فرهنگ انعطاف، فرهنگ سازنده و فرهنگ توسعه‌ای در سایر الگوها است و بر انعطاف و توجه بیرونی تمرکز دارد. این فرهنگ بر خلاقیت، نوآوری و پویایی سازمانی تاکید دارد. مدیر یا سرپرست نوآور و ریسک پذیر است و به کارکنان استقلال و آزادی عمل می‌دهد تا ریسک کنند. شرکت در صورتی خود را موفق می‌داند که نوآور باشد و خدمات جدید ارائه کند.
 3. فرهنگ بازاری: متناظر با فرهنگ نتیجه محور، رقابتی و بازاری در سایر الگوها است و بر کنترل و توجه بیرونی تاکید دارد. در اینجا رقابت و رسیدن به اهداف تعیین شده حرف اول را می‌زند. مدیر به هدف و خروجی کار توجه دارد و از کارکنان انتظارات بالا دارد. اگر به اهداف تعیین شده برسد و سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد یعنی موفق است.
 4. فرهنگ سلسله‌مراتبی: متناظر با فرهنگ بوروکراتیک، سلسله مراتبی و کنترل در سایر الگوها است و بر کنترل و توجه درونی تاکید دارد. در اینجا حاکمیت قوانین، فرمانبرداری و کارایی حرف اول را می‌زند. مدیر یا سرپرست نقش هماهنگ کننده و کنترل کننده را بر عهده دارد. سازمان بر ثبات و گردش مطلوب کارها تاکید دارد. شرکت زمانی در این فرهنگ موفق تلقی می‌شود که کارایی و صرفه جویی در هزینه داشته و خدمات را سریع و مطمئن ارائه دهد.

هر شرکتی می تواند ترکیبی از این فرهنگ ها را دارا باشد. اما معمولا با توجه به اهداف شرکت و ماهیت کار شرکت، ویژگی های یکی از این الگوهای فرهنگی در شرکت غالب می شود. برای مثال در شرکت های مالی فرهنگ بازاری معمولا غالب است ولی در شرکت های فناوری نوین فرهنگ ادهوکراسی.

اگر قصد دارید فرهنگ سازمانی خود را بشناسید، ما ابزار سنجش فرهنگ سازمانی کویین (OCIA) را به شما پیشنهاد می کنیم. شما می توانید این ابزار را از اینجا:پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین، به همراه تفسیر نتایج دانلود کنید. این پرسش نامه از روش لیکرت برای سنجش فرهنگ استفاده نمی کند و روشی متفاوت را به کار می گیرد.

 

   یک دیدگاه

 1. محمد می‌گه:

  باسلام
  ضمن تشکر از درج مطالب جدید لازم بذکر است که مقاله مورد اشاره تا حدودی کلیشه ای و غیر قابل ملموس از منظر مخاطب تلقی و کارکرد ان نامفهوم خواهد بود.
  با عرض پوزش در نگاه اول صرفا” شوق جهت تهیه پرسشنامه از این طریق در ذهن متبادر می گردد.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo