افراد تازه مدیر شده اول باید روی ۵ چیز تمرکز کنند

یکی از هیجان انگیزترین ولی در عین حال ترسناک ترین مسیرهای شغلی، مدیر شدن برای اولین بار است. اگر شما در این موقعیت قرار دارید و یا قرار است کسی که در این نقش قرار می گیرد را راهنمایی کنید، این ۵ اصل شامل موارد زیر است:

  1. سبک و فلسفه رهبری خود را مشخص کنید: ابتدا باید مشخص کنید که چرا می خواهید عده ای از افراد را رهبری کنید و می خواهید تاثیرتان برای آنها چه باشد. می خواهید دستور دهید تا کارها پیش برود و یا اینکه می خواهید آنها را توانمند کنید تا خودشان رهبر شوند.
  2. روی فعالیت روزانه مدیریت تمرکز کنید: هدف بلندمدت رهبری پرورش رهبرانی توانمند است. اما حوزه ای که کسب و کار را زنده نگه می دارد، توجه به اولویت های کسب و کاری است که بیشترین بازدهی و بازگشت سرمایه را دارد. این حوزه ها را پیدا کنید و روی آنها تمرکز کنید.
  3. در مورد اولویت های کاری خود شفاف باشید. اولویت های کاری خود را همراه تیم خود مشخص کنید و آن را شفافانه دنبال کنید. سعی کنید این اولویت های کاری را بیشتر از ۵ مورد نباشد و تا وقتی که یکی از آنها را به سرانجام نرساندید، اولویت جدیدی اضافه نکنید.
  4. استانداردهای کاری خود را تعیین کنید. اغلب مسائل خودشان حل می شوند اگر بر سر استانداردها و ارزش های کاری توافق وجود داشته باشد. ارزش های کاری را مشخص و آن را همیشه رعایت کنید.
  5. به خاطر داشته باشید که ترسیدن و آسیب پذیری طبیعی است. هیچ کدام از ما نمی توانیم با ۱۰۰ درصد اطمینان بگوییم در مسیر درست هستیم. اینکه بپذیریم آسیب پذیر هستیم و نیاز به کمک گرفتن داریم جزئی از هر کاری است. باید بدانید شک کردن به خودتان و تنها بودن جزئی از رهبری است.

 

برگرفته از مجله هاروارد:

۵ Things New Managers Should Focus on First, hbr.org

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke