ارتقاء می‌خواهید؟ باید بگویید!

ممکن است این‌طور فکر کنید که کاملاً واضح است که هر کسی دنبال ارتقاء است و این‌گونه بیاندیشید که رییس‌تان نیز به این امر واقف است، اما بهتر است بدانید که احتمال دارد مدیر یا رییس شما، اینگونه تصوری نداشته باشد! ممکن است رییس شما چنین فکر کند که شما ما شغل فعلی خود کامل راحت و خوشحال هستید و نمی‌خواهید خود را با دردسرِ مسئولیت بیشتر همراه سازید.

اگر دنبال ارتقاء هستید، باید این خواسته را به زبان بیاورید. شما باید حداقل سالی یکبار هم که شده، اهداف کلی خود درباره مسیر پیشرفت شغلی‌تان را با مدیر خود در میان بگذارید. همچنین هنگامی که ار مدیر خود بازخورد می‌گیرید، مطمئن شوید که این بازخورد با سطح شغلی مطلوب شما که در مسیر پیشرفت شغلی قرار دارد متناسب است و دستیابی شما به آن را تسهیل می‌کند. علاوه بر اینها، باید مطمئن شوید که نه تنها مدیرتان، بلکه مدیرِ مدیرتان و همچنین برخی از همکاران آن‌ها، از اهداف کارراهه‌ای شما آگاه هستند و با ارائه بازخوردهای مطلوب، شما را در این مسیر حمایت می‌کنند.

بنابراین، برای آنکه خواسته و نیاز به ارتقای شما در سازمان جدی گرفته شود، باید برنامه پیشرفت حرفه‌ای خود را به مدیرتان ابلاغ کنید تا آن‌ها از استراتژی شما در این مورد آگاه شوند و بازخوردها و توصیه‌های دقیق و مربوط به آن را به شما ارائه دهند.

مأخذ: If You Want to Get Promoted, Say So

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4