پرداخت بر مبنای عملکرد: موافقان و مخالفان

این روزها بحث پرداخت بر مبنای عملکرد داغ است و در هر سازمان دولتی و خصوصی که وارد می شوید، تمایل دارند تا پرداخت ها بر مبنای عملکرد صورت گیرد و همه بگویند چه خوب! شاید اصلا با خود بگویید که مگر می شود این طرح ها مخالفانی هم داشته باشد؟ اینکه هر کس به اندازه عملکردش دستمزد دریافت کند که عالی است، پس چرا مخالفت!؟

ولی جالب این است که بدانید استدلال های مخالفان این طرح از دلایل موافقان آن قوی تر است!

موافقان

موافقان طرح پرداخت بر مبنای عملکرد معمولا دلایل زیر را برای استفاده از این طرح ها بیان می کنند:

 • قدردانی از عملکرد بهتر و جبران زحمات آنها از این طریق امکان پذیر تر است.
 • در این صورت افراد با عملکرد عالی را می توان جذب و حفظ کرد.
 • این امر باعث تلاش برای بهبود عملکرد فردی در راستای عملرد سازمانی می شود
 • می توان این پیام را به کارکنان انتقال داد که عملکرد آنها چقدر مهم است.
 • باعث می شود تا افراد به عملکرد بهتر و کار با کیفیت ترغیب شوند.
 • باعث کنار گذاشتن عادت های بد و تمایل به تغییر رفتار می شود.
 • در زمان تغییر فرهنگی می تواند ابزاری مناسب باشد.

مباحث موافقان به نظر منطقی می رسد اما باید دید مخالفان حرف حسابشان چیست؟

مخالفان

مخالفان طرح های پرداخت مبتنی بر عملکرد دلایل زیر را ارائه میکنند:

 • فرض در پرداخت مبتنی بر عملکرد این است که عملکرد تحت کنترل فرد است. اما در واقعیت خیلی از موارد خارج از کنترل فرد است و نمی توان همه آن را مربوط به فرد دانست.
 • همه مدیران مثل هم ارزیابی نمی کنند، بعضی ها آسان گیرند، بعضی ها سخت گیر، بعضی ها مغرضانه تصمیم می گیرند و …، بنابراین انسجام لازم بین نتایج ارزیابی عملکرد وجود ندارد و نمی توان بر این اساس افراد را رتبه بندی کرد و این مبنای پرداخت آنها شود.
 • پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی مانع جدی بر سر کارهای تیمی هستند.
 • معیارهای ارزیابی در اکثر طرح ها، کلی هستند و تاثیرات لازم را ندارند.
 • اکثر سازمان ها همان طرح های ناقص خود را به درستی اجرا نمی کنند و این امر باعث بی انگیزگی بیشتر کارکنان می شود تا اینکه با انگیزه شوند.
 •  ارزیابی عملکرد باید رویکرد توسعه ای داشته باشد تا تشویق و تنبیه. این توسعه فردی حاصل از رفع نواقص عملکردی خود به خود منجر به بهبود عملکرد سازمانی می شود.
 • افراد نسبت به هر نوع انگیزشی واکنش متفاوتی دارند. پرداخت های مالی برای همه انگیزه ایجاد نمی کند و اصلا شاید منجر به پولکی شدن افراد شود.

مباحث موافق و مخالف را دیدید، حال تصمیم با شماست که از ارزیابی عملکرد برای تشویق و تنبیه استفاده کنید یا توسعه و یا هر دو. در هر صورت اگر اصرار دارید که از آن در پرداخت های خود استفاده کنید، این کار ملاحظاتی دارد که در مطالب بعدی به آن می پردازیم.

 

برگرفته از کتاب: مدیرت جبران خدمات، مایکل آرمسترانگ

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236