تقویت هویت تیمی با پاداش

یکی از وظایف شما به عنوان مدیر، بهبود هویت تیمی (Team Identity) کارکنان سازمان است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حتی افراد خودخواه در صورتی که احساس کنند جزئی از یک گروه هستند، می‌توانند تبدیل به کسانی شوند که دارای روحیه همکاری‌اند. اما سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این هویت تیمی را تقویت کرد؟

یکی از پاسخ‌های خوب به این سؤال آن است که به جای ارائه پاداش‌های فردی به افراد سازمان، رفتارهایی که اهداف گروهی را تحقق می‌بخشند، دلیلی برای دریافت پاداش باشند. در صورتی که ارائه تسهیلات، پاداش، مزایا و فرصت‌های رشد بر مبنای عملکرد کلی گروه باشد، هویت تیمی کارکنان اراتقا می‌یابد.

اما برای آن‌که از پدیده سواریِ مجانی (Free-riding) جلوگیری شود، در کنار پاداش‌های تیمی، باید به افرادی که دارای سهم‌یاریِ قابل‌توجه در تحقق اهداف و موفقیت تیم هستند، پاداش‌های فردی نیز تعلق گیرد. بنابراین، ارائه پاداش‌ها راه‌حل خوبی برای مسئله هویت تیمی است به شرطی که از هر دو نوع فردی و تیمی باشد. ایجاد ترکیب مناسبی از پاداش‌های فردی و پاداش‌های تیمی به ارتقای انگیزش و روحیه کارکنان کمک می‌کند و هم‌زمان آن‌ها را به سمت وسوی موفقیت تیمی رهنمون می‌سازد.

مأخذ: The Problem with Rewarding Individual Performers

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522