تقویت هویت تیمی با پاداش

یکی از وظایف شما به عنوان مدیر، بهبود هویت تیمی (Team Identity) کارکنان سازمان است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حتی افراد خودخواه در صورتی که احساس کنند جزئی از یک گروه هستند، می‌توانند تبدیل به کسانی شوند که دارای روحیه همکاری‌اند. اما سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این هویت تیمی را تقویت کرد؟

یکی از پاسخ‌های خوب به این سؤال آن است که به جای ارائه پاداش‌های فردی به افراد سازمان، رفتارهایی که اهداف گروهی را تحقق می‌بخشند، دلیلی برای دریافت پاداش باشند. در صورتی که ارائه تسهیلات، پاداش، مزایا و فرصت‌های رشد بر مبنای عملکرد کلی گروه باشد، هویت تیمی کارکنان اراتقا می‌یابد.

اما برای آن‌که از پدیده سواریِ مجانی (Free-riding) جلوگیری شود، در کنار پاداش‌های تیمی، باید به افرادی که دارای سهم‌یاریِ قابل‌توجه در تحقق اهداف و موفقیت تیم هستند، پاداش‌های فردی نیز تعلق گیرد. بنابراین، ارائه پاداش‌ها راه‌حل خوبی برای مسئله هویت تیمی است به شرطی که از هر دو نوع فردی و تیمی باشد. ایجاد ترکیب مناسبی از پاداش‌های فردی و پاداش‌های تیمی به ارتقای انگیزش و روحیه کارکنان کمک می‌کند و هم‌زمان آن‌ها را به سمت وسوی موفقیت تیمی رهنمون می‌سازد.

مأخذ: The Problem with Rewarding Individual Performers

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4