مدیر منابع انسانی چه کارهای باید انجام دهد: نقش های ۴ گانه

مدیران منابع انسانی چه نقش هایی در سازمان‌ها بازی می‌کنند؟ این سوالی است که شاید در اغلب سازمان‌های ایرانی پاسخ آن محدود به فعالیت‌های سنتی کارگزینی و امور اداری شود. اما واقعیت این است که در دنیای امروزی نقش مدیران منابع در سازمان‌ها گسترده‌تر شده است و نقش‌های متوع‌تری را نسبت به گذشته بازی می‌کنند.

 

نقش های مدیران منابع انسانی را می توان در دو بعد افراد و فرآیندها خلاصه کرد. از این دیدگاه، متخصصان منابع انسانی به عنوان بخشی از نقشهای خود، زمانی را صرف تعامل با یکایک کارکنان می کنند. بخشی دیگر از زمان متخصصان منابع انسانی، صرف تدوین و بهبود فرآیندهایی میشود که در استخدام و ایجاد انگیزه در کارکنان به کار گرفته میشود. از سویی دیگر میتوان این نقشها را در دو بعد فعالیتهای بلند مدت و کوتاه مدت تعریف کرد. در این میان فعالیتهای کوتاه مدت شامل طرحها و پروژههای روزمره مانند نظرسنجیها و بررسیها است. فعالیتهای بلندمدت ماهیتی استراتژیک داشته و شامل توسعه استراتژیهای سازمانی و مدیریت فرآیند تغییر است. بر این اساس، از ترکیب این دو بعد، یک ماتریس چهارخانهای به شکل نمودار زیر از نقشهای متخصصان منابع انسانی به دست می آید.

 

همان طوری که در نمودار، مشخص است، متخصصان منابع انسانی دارای چهار نقش به شرح ذیل هستند:

  • کارشناس عملیاتی: کارشناس عملیاتی، اساسی ‌ترین نقش منابع انسانی است. این نقش بر مهارت ‌های تخصصی مرتبط با استخدام و انگیزش کارکنان متمرکز است. متخصصان منابع انسانی از طریق ایفای این نقش، با ایجاد سیستم ‌ها و رویه-ها به سازمان کمک می ‌کند تا افراد را بهتر مدیریت کند.
  • حامی و مدافع کارکنان: در ایفای این نقش، متخصصان منابع انسانی به خواسته ‌های کارکنان گوش فرا داده و منابع مورد نیاز برای اینکا کارشان را به بهترین نحو انجام دهند، فرآهم می ‌کنند. شاید هدف اصلی در این نقش این باشد که به کارکنان نشان دهد که سازمان به آنها و خواسته ‌هایشان توجه دارد. در این نقش، رهبران منابع انسانی اغلب وجدان سازمان محسوب می ‌شوند. به منظور ایفای اثربخش این نقش، لازم است متخصصان منابع انسانی، اخلاقیات را در سطح بالایی در رفتارها و فعالیت ‌های خود منعکس سازند.
  • شریک استراتژیک: در ایفای این نقش مهم، متخصصان منابع انسانی با سایر مدیران و رهبران سازمان همکاری می ‌کنند تا استراتژی سازمان را به عمل تبدیل کنند. به جهت انجام درست این نقش، لازم است متخصصان منابع انسانی از سایر فعالیت ‌های سازمان نظیر امور مالی، حسابداری و بازاریابی آگاهی یابند. همچنین آنها باید درباره محصولات، خدمات، و فعالیت ‌های سازمان و چگونگی همسویی آنها با اهداف استراتژیک سازمان اطلاعات کاملی داشته باشند.
  • توسعه ‌دهنده سرمایه انسانی: از آنجایی که موفقیت سازمان ‌ها در سرعت یادگیری سازمان نسبت به سایر رقبایش می-باشد، متخصصان منابع انسانی با ایفای درست این نقش، به کارکنان کمک می ‌کنند تا مهارت ‌ها و توانمندی ‌های خود را توسعه و بهبود دهند. در این نقش متخصصان منابع انسانی به مثابه مربی و آموزش ‌دهنده و یا کمک ‌رسان کارکنان در تدوین برنامه آینده پیشرفتشان ظاهر می ‌شوند. در هر دو حالت، هدف اصلی، یادگیری و ارتقای مستمر کارکنان است.

 

برگرفته از: کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل، استوارت و براون، ترجمه: اعرابی و فیاضی

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo