چه زمانی توسعه منابع انسانی در شرکتمان استراتژیک است؟

در نوشته «مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ ادعا یا واقعیت؟» گفتیم که اگر هشت ویژگی در شرکتتان وجود داشته باشد، می‌توانید مدعی آن باشید که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در آن محقق شده است. همچنین در نوشته «پیش‌فرض‌های استراتژی منابع انسانی را می‌دانید؟»  به چند پیش‌فرض کلیدی درباره استراتژی منابع انسانی اشاره کردیم و متذکر شدیم که پیاده‌سازی اثربخش و کارآمد استراتژی‌های منابع انسانی در گروه توجه وفهم عمیق این پیش‌فرض‌های اساسی است. همچنین در نوشته «چرا استراتژی‌های منابع انسانی شکست می‌خورند؟» گفتیم که اغلب تلاش‌های پیاده‌سازی استراتژی‌های منابع انسانی بنا به هشت دلیل عمده با شکت مواجه می‌شوند.

در این نوشته می‌خواهیم به ۹ ویژگی‌ای اشاره کنیم که در صورت وجود آن‌ها در شرکت، می‌توانیم مدعی باشیم که توسعه منابع انسانی در شرکتمان از نوع استراتژیک است. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از؛

  1. توسعه منابع انسانی ماموریت و اهداف سازمان را شکل داده و در پیاده‌سازی استراتژی نقش داشته باشد.
  2. مدیر عالی بجای حمایت صرف از توسعه منابع انسانی، باید به عنوان رهبر در محور برنامه‌های توسعه باشد.
  3. مدیریت ارشد به همراه متخصصان توسعه منابع انسانی در تحلیل محیطِ مرتبط با توسعه منابع انسانی، نقش ایفا کنند.
  4. استراتژی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه منابع انسانی در راستای حرکت فعلی و آینده سازمان باشد و مدیران عالی تیم‌ها در تدوین آن نقش داشته باشند.
  5. مدیران عملیاتی نه تنها در توسعه منابع انسانی وارد عمل شوند بلکه به عنوان یک شریک استراتژیک عمل کنند.
  6. ارتباط و انسجام استراتژیک با سایر استراتژی‌های منابع انسانی وجود داشته باشد.
  7. آموزش‌دهندگان فقط نقش توسعه‌ای نداشته باشند، بلکه فرایند تغییر را نیز تسهیل ‌کنند.
  8. متخصصان توسعه منابع انسانی در نفوذ و تاثیر بر فرهنگ سازمانی نقش داشته باشند.
  9. تاکید بر ارزشیابی نتایج و هزینه-منفعت فعالیت‌های توسعه‌ای و آموزشی منابع انسانی وحود داشته باشد.

ویژگی‌ای نه‌گانه فوق، ماهیت برنامه‌های توسعه منابع انسانی را استراتژیک خواهد کرد، در غیر این صورت، توسعه منابع انسانی در آن شرکت یا سازمان، از نوع سنتی خواهد بود که با ماهیت محیط کنونی سازمان‌ها که با تغییر و رقابت‌فزاینده عجین است، هم‌خوان نبوده و موفقیت سازمان را همراه نخواد داشت.

مأخذ: Torrington, D., Hall, L., & Taylor, S. (2008). Human resource Management (7th ed), London: Pearson Education Limited

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com
rezaei_aslanrezaei_aslan
GlennahoureGlennahoure
keithcuming163keithcuming163