محیط کار شما کدام یک از این ویژگی ها را دارد؟

در دنیای امروزی بسیاری از مردم حداقل در یک سازمان یا شرکت مشغول به کار هستند. سازمان‌ها و شرکت‌ها از حیث آنکه برای کارکنان خود چه شرایطی را فرآهم کرده‌اند با هم فرق دارند.

برخی از سازمان‌ها محیط‌های کاری بسیار مناسبی را برای کارکنان خود فرآهم می‌کنند که منجر می‌شود کارکنان از کار کردن در این محیط‌ها لذت ببرند. این در حالی است که کار کردن در برخی دیگر از سازمان‌ها یا شرکت‌ها بسیار رنج‌آور است و کارکنان برای پایان رسیدن روز کاری خود لحظه‌شماری می‌کنند.

اما ویژگی‌های عمومی یک محیط کاریِ خوب چیست؟

هرچند ارائه نوعی لیست جامع در این مورد ممکن نیست، اما برخی از ویژگی‌هایی که یک محیط کار را برای کار کردن لذت‌بخش می‌کنند عبارت‌اند از:

• در محیط‌های کاری خوب عدالت برقرار است. در این محیط‌ها کارنان احساس برابری می‌کنند و تبعیض میان آن‌ها وجود ندارد. در این محیط‌ها پاداش و فرصت‌ها به شکل برابر قابل دسترس‌ هستند و به درخواست‌های کارکنان به شکل عادلانه رسیدگی می‌شود.

• حاکمیت اخلاق. در محیط‌های کاری خوب، صراحت، شفافیت و اعتماد حاکم است. در محیط‌ها اخلاق حرف اول را می‌زند.  افراد فرصت گفتگو دارند و احترام متقابل میان آن‌ها حکم‌فرماست.

• مشارکت. در محیط‌های کاری خوب، کارکنان هم‌پای مدیران شناخت و بینشِ کامل و دقیقی از مأموریت، اهداف و مختصات سازمان و برنامه‌های آن دارند. کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها مهم مشارکت داده می‌شوند و خود را عضوی از سازمان می‌دانند.

• محیط‌های کاری خوب، محیطی امن برای کار کردن هستند. در این محیط‌ها افراد به واسطه کار کردن دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمانی و روانی نمی‌شوند و در صورتی که به آن‌ها آسیبی وارد شود، سازان از آن‌ها حمایت کامل می‌کند.

• حس افتخار. محیط کاری خوب محیطی است که فرد به کار کردن در آن محیط افتخار می‌کند. در این محیط‌ها افراد از کارکردن لذت می‌برند و در پایان ساعت کاری، به روز کاری بعد فکر می‌کنند و برای شروع آن لحظه‌شماری می‌کنند.

محیط کاری شما کدام یک از ویژگی‌های فوق را دارد؟

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo