پرمشغله بودن لزوماً به معنای بهره‌ور بودن نیست!

فکر نکنید چون سرتان شلوغ است و آدم پرمشغله‌ای هستید، لزوماً بهره‌وریِ بالایی دارید! پژوهش‌ها حاکی از آنند که افراد تمایلی طبیعی به بطالت دارند!

بسیار پیش می‌آید که ما از مسیر اصلی انجام کارهای خود خارج می‌شویم تا خود را مشغول آن کار نگه داریم. اما واقعیت آن است که پرمشغله بودن می‌تواند برعکسِ بهره‌ور بودن باشد.

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که افراد از نوعی تعصب برای اقدام کردن برخوردار هستند. برای مثال وقتی با مسئله‌ای روبرو می‌شوند، ترجیح می‌دهند کاری انجام دهند و اقدامی کنند، حتی اگر بهتر باشد که آن مسئله را نادیده بگیرند و کاری نکنند.

این دو ادعا نشان می‌دهد که انتخاب پرمشغله‌بودن انتخاب آسانی است. این در حالی است که اگر بخواهیم بهره‌ور باشیم با انتخاب پرچالشی روبرو خواهیم بود. امّا برای خروج از این معضل چه می‌توان کرد؟

بهتر است هر از چندگاهی در مسیر انجام کارهایتان متوقف شوید و با نگاهی به آنچه انجام داده‌اید، در اقدامات خود بازاندیشی کنید. بازاندیشی کمک می‌کند که رفتارها و کارهایی که انجام می‌دهیم را بهتر بشناسیم و آن‌هایی که بهره‌ورتر هستند را انتخاب کنیم. حتی اختصاص ۱۵ دقیقه از برنامه‌ریزی در هر صبح کاری به این کار، می‌تواند در حل این معضل مؤثر باشد.

بنابراین اگر دفعه بعد احساس کردید که پرمشغله هستید و سرتان خیلی شلوغ است، صبر کنید و به کارهایی که باید انجام شود و کارهایی که باید متوقف شود، فکر کنید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke