با تغییر می‌جنگید ولی خودتان خبر ندارید؟

شاید بدون آنکه متوجه باشید، درگیر مبارزه با تغییر هستید. این موضوع را از کجا باید بفهمید؟ برای مقاومت در برابر تغییر هفت نشانه خطرناک وجود دارد:

دارید برای یک بازی جدید، از همان قواعد قدیمی استفاده می‌کنید: متاسفانه بازی قدیمی شما تمام شده است. فشار بازار و رقابت بازی جدیدی را به پا کرده که قوائد تازه هم دارد. مثلا اگر هنوز از نرم افزارهای جدید منابع انسانی برای مدیریت منابع ارزشمند خود استفاده نمی کنید،ناخودآگاه دارید در برابر تغییر مقاومت می‌کنید.

از پذیرش وظایف جدید طفره می روید: دو دلیل برای این کار وجود دارد یا از ناشناخته های می ترسید که عین مقاومت است، دوم، حجم کارتان بالاست. اگر وضع دوم را دارید باید بدانید که به کارگیری روش های جدید سرتان را خلوت تر خواهد کرد.

سعی دارید روند کارها را کند کنید: در عصر جدید نمی توانید هر اتفاق تازه‌ای که می افتد، روند کارها را کند کنید تا بفهمید چه خبر است، از این به بعد این اتفاقات تازه بیشتر می شود. باید سرعت تان را افزایش دهید.

سخت سعی دارید مهار نشدنی را مهار کنید: تا به حال شده است که جلوی خورشید را بگیرید تا طلوع نکند؟ در زندگی اختیار خیلی چیزها با شما نیست، وقت تان را تلف نکنید. کنترل خیلی از تغییرات دست شما نیست، پس سعی در کنترل آن نداشته باشید.

دارید نقش قربانی را بازی می کنید: جوری رفتار می کنید که همه دلشان برای تان بسوزد که در راه تغییرات قربانی شده اید. این واکنش قاتل خود شماست. اگر برای کار خود متناسب با تغییرات ۱۱۰ درصد انرژی نگذارید، کسی را پیدا می کنند که این انرژی را بگذارد.

امیدوارید کس دیگری وضع را برای شما بهتر کند: اگر می خواهید چنین کسی را پیدا کنید به ۱۰۰ سال قبل برگیردید. در آن زمان مدیران بودند که وضع را برای شما بدتر یا بهتر می کردند. اکنون اغلب مسئولیت ها تفویض شده اند و خودتان باید در مورد تغییرات کاریتان تصمیم بگیرد.

کاملا فلج شده اید: گاهی در برابر تغییر کاملا فلج می شوید و نمی توانید واکنشی نشان دهید. به جای فلج شدن خودتان به استقبال تغییر بروید.

هر کدام از این هفت علامت خطرناک را که در خودتان یا همکارانتان دیدید باید به سرعت کاری کنید. تا وقتی تغییر را می پذیرید، قابل حذف از سازمان نیستید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo