مراقبت از عملکرد کارکنان مجازی!

همه مدیران خواه ناخواه مجبورند با کارکنانی که زمان‌های انجام وظایف و تحویل کارهایشان را فراموش می‌کنند و در مدیریت زمان خود ضعیف هستند، تعامل کنند. اما زمانی که این عضو سازمان، یکی از کارکنان مجازی و از راه دورِ شرکت باشد، مشکل چندین برابر می‌شود.

اگر شما نیز به عنوان یکی از مدیران، با این مسئله مواجه هستید، بدانید که این مشکل ممکن است ناشی از دلایل مختلف باشد. برای مثال، ممکن است فردی که با کارش درگیر است و نمی‌تواند به خوبی از عهده انجام آن برآید، از نظر شخصیتی برای شغل مورد نظر مناسب نباشد و لذا نمی‌تواند در تیم مجازیِ خود، از تلفن استفاده کند و یا با استفاده از ایمیل با سایر اعضا و مدیرش در ارتباط باشد. همچنین ممکن است فرد مورد نظر، وقتی از راه دور با مدیرش در ارتباط است، دچار اضطراب و نگرانی می‌شود.

بنابراین، وقت را تلف نکنید! تلفن را بردارید و از او بپرسید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. سعی کنید با مکالمه مستقیم با وی، از مسائل او آگاه شوید. فراموش نکنید که در این مورد مثبت‌نگر باشید و با پرسیدن سؤالی نظیر «مشتاقانه منتظر دریافت گزارش شما درباره محصول جدید در آخر هفته هستم»، سعی کنید حس اعتماد و حمایت را در فرد برانگیزانید. همچنین در پیگیری خود از کار فرد مورد نظر که دچار تأخیر در تحویل کارش است، باید از خود اشتیاق و میل به کمک نشان دهید. برای مثال بپرسید «آیا مطمئن هستی که در مسیر مناسبی تا زمان تحویل کارت در حال حرکت هستی؟». ممکن است در این مکالمه کمی هم ناراحت شوید و بازخوردهای منفی به فرد دهید، اما فراموش نکنید که باید مکالمه و گفتگوی خود را به صورت مثبت، همراه با برنامه بهبود و توافق طرفین به پایان ببرید.

مأخذ: ۲۰-Minute Manager: Leading Virtual Teams

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke