سه روش ساده برای خوشحال کردن کارکنان

پژوهش‌ها حاکی از آن است که افراد در کسب و کارهای کوچک، احساس شادی بیشتری دارند. کارکنان در شرکت‌های کوچک اهمیت بسیار زیادی دارند و عملکرد و تعهد آن‌ها در این شرکت‌ها اثرات بزرگتری بر عملکرد کلی آن خواهد داشت. پژوهش‌ها حاکی از آن است که خوشحالی کارکنان در محیط کار، تأثیرات زیادی بر عملکرد و بهره‌وری فردی آن‌ها، کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری و در نهایت عملکرد سازمان دارد. بنابراین، خوشحال کردن کارکنان و حفظ سطح شادی آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا به سه راه ساده برای ایجاد و حفظ شادی کارکنان اشاره می‌کنیم:

  1. سطح رضایت کارکنان را در فواصل زمانی مشخص ارزیابی کنید. یکی از دلایلی که کارکنان در محیط کار احساس شادی نمی‌کنند آن است که سطح رضایت آـن‌ها اندازه‌گیری نمی‌شود و بنابراین هیچ تلاشی برای ارتقای رضایت آن‌ها که رابطه مستقیمی با خوشحالی در شرکت یا سازمان دارد، انجام نمی‌شود. نخستین گام برای داشتن کارکنان شاد، اهمیت دادن به رضایت آن‌هاست که با ارزیابی دوره‌ای این رضایت آن‌ها، این گام مهم برداشته می‌شود.
  2. هنگام ایجاد تغییر در شرکت یا سازمان خود، به کارکنان و نظرات آن‌ها توجه کنید. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه مورد جبران خدمات، ارتباطات و مزایا، سه عامل اثرگذار و اولویت کارکنان در شرکت‌های کوچک هستند که رابطه مستقیمی با شادی آن‌‌ها در سازمان دارد. بنابراین، ایجاد تغییر در این سه عامل، حتماً رضایتمندی و خوشحالی کارکنان را به دنبال خواهد داشت.
  3.  تنوع مزایای سازمانی را گسترش دهید تا نیاز کارکنان و خانواده‌هایشان را در بر گیرد. پژوهش‌ها حاکی از آن است که طیف وسیعی از کارکنان بر این باورند که ایجاد تغییرات در مزایای سازمانی، تأثیر زیاد بر خوشحالی آن‌ها دارد. بنابراین، طراحی و پیشنهاد مزایای سازمانی، باید با توجه به نیازهای کارکنان و خانواده‌هایشان باشد تا با افزوده شدن به حق انتخاب کارکنان در انتخاب بسته‌های رفاهی، رضایت آن‌ها برآورده شده و رابطه رضایت شغلی و شادی در محیط کار برقرار و تقویت شود.

بنابراین، ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان، توجه به نظرات و خواسته‌های آن‌ها در ایجاد تغییرات سازمانی و طراحی بسته‌های رفاهی و مزایای قابل انتخاب مبتنی بر نیازمندی‌های آن‌ها از روش‌هایی هستند که اثرگذاری‌شان بر شادی و خوشحالی کارکنان مورد تأیید قرار گرفته است.

مأخذ: ۳ Easy Ways to Make (and Keep) Employees Happy

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo