اطلاعات شناسنامه مشاغل (پروفایل شغل)

وجود شرح شغل یا پروفایل شغل یا شناسنامه شغل، برای هر سازمانی ضروری است. اما این مستند باید چه محتویاتی را شامل ‌شود. فرمت‌های مختلفی برای تهیه شناسنامه شغل وجود دارد و هر یک اطلاعات متوعی از شغل را ثبت می‌کنند. با این حال، معمولا اطلاعاتی که باید در شرح شغل مدنظر قرار گیرد، موارد زیر است:

اطلاعات اولیه: شامل عنوان دقیق و درجه شغل، شماره‌‌های شناسایی شغل، و مکان یا محل انجام شغل.

هدف: اهداف شغل مورد نظر و رابطه آن با اهداف اصلی سازمان.

وظایف: مهم‌‌ترین وظایف مربوط به شغل، وظایف ضمنی ، تکالیف ثانویه، و ساعات کاری.

شایستگی‌‌ها: این معیار استاندارهای عملکردی انجام اثربخش وظایف را، با معیارهای نشان‌‌دهنده انجام درست وظایف در سطوح مشخصی از دانش، مهارت، و توانایی‌‌های مورد نیاز، با هم ترکیب می‌‌کند.

مسئولیت‌‌ها: موقعیت شغل را در ساختار سازمان تعیین می‌‌کند. رابطه شغل با مدیر یا سرپرستی را که در قبال انجام وظایف شغلی باید پاسخگو بود در این مؤلفه تعیین می‌‌شود. همچنین رابطه شغل مورد نظر با زیردستان آن بیان می‌‌گردد. این مسئولیت‌‌ها در حیطه‌‌های زیر مشخص می‌‌شود: الف) امور مالی؛ ب) مواد و تجهیزات و … مورد نیاز شغل؛ و پ) اطلاعات.
محیط فیزیکی و اجتماعی: بیان خصوصیات خاص محیط کاری ( از حیث مکان ثابت شغل، درون سازمانی یا برون سازمانی بودن، دورکاری، خطرات کاری و …).‌‌ بیان ارتباط شغل با دیگران (از حیث بزرگ یا کوچک بودن طرفین کار، عدم ارتباط شاغل با دیگران، قراردادهای بیرونی).

آموزش: آموزش‌‌های مورد نیاز برای تازه‌‌واردان به کار که برای دست‌یابی به سطح عملکرد مورد نظر، نیازمند برنامه‌‌ریزی است.

فرصت‌‌های پیشرفت: فرصت‌‌هایی که برای شاغلان شغل مورد نظر برای ارتقا و توسعه کارراهه شغلی به وجود می‌‌آید.

شرایط استخدام: حقوق، مقرری و سایر مزایای شغلی، اضافه کاری‌‌های احتمالی، حقوق بازنشستگی و مسائل مربوط به بیماری. تسهیلات رفاهی و اجتماعی و امکانات دیگر، و شرایط اجتماعی استخدام که پیرامون شغل مورد نظر به کار می‌‌رود در این ویژگی از شرح شغل قرار می‌‌گیرد.

وابستگی به اتحادیه : وضعیت شغل در مورد پیوستن به اتحادیه‌‌ها و شرایط دیگر شغل در رابطه با موضوع اتحادیه‌‌ها و انجمن‌‌ها در این ویژگی قرار می‌‌گیرد.

شرایط کاری شغل: جنبه‌‌هایی از شغل که به عنوان شرایط خوشایند یا ناخوشایند، سخت و یا زیان آور مدنظر قرار می‌‌گیرد.‌‌

در کنار سند شرح شغل معمولا سند شرایط احراز هم تهیه می‌شود. اطلاعاتی که در سند مشخصات شاغل (شرایط احراز) قابل دست‌یابی است عبارتند از:

– مهارت‌‌ها و دانش مورد نیاز برای انجام شغل مورد نظر

– میزان و نوع تجربه‌‌ای که برای داشتن عملکرد موثر در شغل مورد نیاز است.

– گواهینامه های حرفه ای

با این اطلاعات می‌توانید اقدام به تهیه قالب شناسنامه مشاغل سازمان خود کنید و اگر شرح شغل دارید، می‌توانید اطلاعات آن را با موارد بالا چک کنید و در صورت نیاز آنها را مورد بازبینی قرار دهید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke