پنج اقدام برای طراحی نظام اثربخش انتخاب و استخدام

اگر از مدیر شرکتی بپرسیم که ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمانش چیست، بسیار بعید است که نگوید «افراد و کارکنان شرکت». اگر بپذیریم که منابع انسانی در هر سازمانی، مهم‌ترین و ارزش‌آفرین‌ترین سرمایه‌های سازمان هستند، پس باید بدانیم که نظام کارمندیابی، انتخاب و استخدام، یکی از مهم‌ترین نظام‌های مدیریت این سرمایه‌های ارزشمند است. چون اگر این نظام اثربخش نباشد، منابع انسانیِ بی‌کیفیت و ناشایسته وارد سازمان خواهد شد که نیازی به توضیح درباره پیامدهای این خطای بزرگ نیست.

اما سؤالی که ممکن است برای متخصصان منابع انسانی و رهبران شرکت‌ها مطرح شود آن است که نظام اثربخش انتخاب و استخدام چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این نوشته به پنج اقدامی اشاره خواهیم کرد که برای داشتن چنین نظام اثربخش و خوبی در سازمان نیاز است انجام دهید:

  1. مشاغل شرکت را خوب بشناسید: نخستین گام در طراحی نظام اثربخش انتخاب و استخدام، شناخت کامل شغل است. باید ویژگی‌های شغل، وظایف آن و ویژگی‌های شاغلی که باید برای انجام موفقیت‌آمیز آن برخوردار باشد، شناسایی شود. این کار سبب خواهد شد که بتوانید بهترین فرد را برای انجام این شغل که به درستی شناخته‌اید، شناسایی و استخدام کنید.
  2. فرآیند انتخاب را طراحی کنید. فرآیند انتخاب را طوری طراحی کنید که بتوان به کمک آن ویژگی‌های اساسی متقاضیان شغل را اندازه گرفت. روش‌های ارزیابی مختلفی مانند آزمون‌های استخدامی، مصاحبه، ایفای نقش و کانون ارزیابی وجود دارد که باید فرآیند انتخاب و استخدام بتواند به گونه‌ای باشد که امکان به‌کارگیری این روش‌ها برای استخدام متقاضیان شغلی وجود داشته باشد.
  3. ابزارهای معتبری را انتخاب کنید. باید مطمئن شوید که ابزارهایی که برای استفاده در فرآیند انتخاب و استخدام برگزیده‌اید، معتبر هستند و با شغلی که به دنبال استخدام شاغل برای آن هستید و با معیارهای عملکرد موفق، ارتباط دارد. روش‌های مختلفی برای اعتبارسنجی ابزارهای مورد استفاده در انتخاب و استخدام وجود دارد که باید به فراخور نیاز، از آن‌ها استفاده کرد.
  4. کارکنان را آموزش دهید. برای داشتن نظام انتخاب و استخدام خوب، باید مطمئن شوید که دست‌اندرکاران دخیل در این فرآیند، کاملاً از فعالیت‌ها و وظایفی که باید در این فرآیند انجام شود آگاه هستند و تخصص و خبرگی لازم برای اجرای اثربخش آن‌ها را دارند. برای مثال، اگر قرار است از ابزاری تحت عنوان مصاحبه با متقاضیان شغلی در فرآیند انتخاب و استخدام استفاده شود، حتما کسانی که مصاحبه را بر عهده خواهند داشت، باید آموزش لازم برای انجام مصاحبه را پیش‌تر دیده باشند.
  5. فرآیند انتخاب و استخدام را پایش کنید. فرآیند انتخاب و استخدام منابع انسانی در شرکت باید به طور مستمر و با معیارهایی مانند، منصفانه بودن فرآیند، کارآمد بودن آن، صحت و درستی، زمانی که بهخود اختصاص می‌دهد و مواردی از این قبیل، مورد پایش، ارزیابی و کنترل قرار گیرد. متناسب با رشد شرکت، ویژگی‌های بازار کار، پیشرفت فناوری و … فرآیند انتخاب و استخدام نیز باید بروز شود.

فراموش نکنید که منابع انسانی و افراد شرکت، در واقع سازمان شما هستند. سرمایه‌گذاری در نظام انتخاب و استخدام منابع انسانی، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان محسوب می‌شود. مطمئن باشید که عایدی ملموس و ناملموس این سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر از هزینه‌های ملموس و ناملموس آن خواهد بود.

مأخذ: برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ Five Tips for Designing an Effective Employee Selection System

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236