اثربخشیِ استراتژی منابع انسانی

یک استراتژی اثربخش منابع انسانی، استراتژی­ای است که به صورتی انجام می­گیرد که به آنچه که قرار بود برسد، می­‌رسد. به عبارت بهتر، دستیابی استراتژی به اهدافی که برای آن تدوین شده است، ملاک اصلی اثربخشی استراتژی است. علاوه بر این معیار اصلی، پنج معیار دیگر وجود دارد که به کمک آن می‌توان میزان اثربخشی استراتژی منابع انسانی را اندازه‌گیری کرد. این معیارها عبارت‌اند از:

  • برآورده شدن نیازهای کسب و کار. یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین وپیاده‌سازی استراتژی‌های منابع انسانی، تأمین نیازهای کسب و کار است. بنابراین، اگر این استراتژی‌ها نتوانند نیازهای کسب و کار را برآورده کنند، اثربخش نخواهند بود.
  • دقت در تدوین استراتژی. استراتژی اثربخش منابع انسانی بر اساس تحلیل­های جزئی و مطالعات دقیق به دست می‌آید. نباید پایه استراتژی منابع انسانی را مبتنی بر تفکرات امیدوارانه قرار داد و از امور واقع دور شد.
  • قابلیت عملیاتی کردن استراتژی. برای اثربخش بودن استراتژی منابع انسانی، این استراتژی‌ها باید قابل تبدیل به برنامه­های اجرایی برای پیاده­سازی باشند. استراتژی منابع انسانی نباید روی کاغذ بماند، بلکه باید در تمام شرکت اثرات عملی آن جاری باشد.
  • انسجام استراتژیک. یک استراتژی اثربخش منابع انسانی، از عناصر هماهنگ و منسجم با یکدیگر تشکیل شده است و یک کل منسجم و سازگار را شکل می‌دهد.
  • توجه به ذی‌نفعان کلیدی. استراتژی منابع انسانی باید به نیازهای مدیران صفی، کارکنان، و نیز سایر ذی­نفعان کلیدی توجه کند. ذی‌نفعان کلیدی، کسانی هستند که بر استراتژی‌های منابع انسانی تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌گیرند. استراتژی موفق، باید ذی‌نفعان کلیدی خود را شناسایی کند و با برآورده کردن نیازهای آن‌ها، اثربخشی خود را اثبات کند.

مأخذ: Armstrong, M. (2010). Armstrong’s Essential Human Resource Management Practice: A Guide to People Management. London: Kogan Page Ltd

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo
syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com