افزایش رضایت کارکنان با مشوق‌های بدون هزینه

فکر نکنید که همه مشوق ها هزینه دارد! استفاده از مشوق‌های بدون هزینه یا کم هزینه یکی از شیوه‌های ساده و مهم برای جلب همکاری افراد است. برای این کار می‌توانید از یک تشکر زبانی برای کارهای موفقیت‌آمیز افراد شروع کنید و در مرحله بعد به آن‌ها تقدیرنامه‌های کتبی بدهید. انجام این کار برای بسیاری از مدیران دشوار است ولی استفاده از آن کاملا ضروری است.

تجلیل در حضور جمع: اگر با مدیران ارشد یا مشتریان خود در یک جا بودید و یکی از کارمندان شما از راه رسید او را به آن‌ها معرفی و در صورت امکان از موفقیت‌های وی تجلیل کنید. با این کار کارمند شما احساس باارزش بودن می‌کند.

تقدیر کتبی: سعی کنید موقعیت مناسب قدردانی شفاهی را با دادن یک یادداشت کتبی کامل کنید. این کار شما نه تنها تاکیدی بر قدردانی شفاهی خواهد بود، بلکه باعث افزایش انگیزه و جلب همکاری بیشتر افراد نیز خواهد شد. برای این منظور معمولا یادداشت‌های دست نویس اثربخشی بیشتری دارند.

جلسات تقویت روحیه: سعی کنید به طور منظم جلساتی را برای تقویت روحیه افراد تشکیل دهید. انجام این کار به ویژه در مواقعی که کار با فشار و ضرب الاجل همراه است، ضرورت دارد. این جلسات باعث دلگرمی کارمندان و آسودگی خاطر آن‌ها می‌شود.

با درخواست‌های استثنایی مثل گرفتن مرخصی اضطراری برای انجام یک کار مهم موافقت کنید. در چنین شرایطی به جای مدیر بودن نقش یک دوست را ایفا می‌کنید.

 

* بر گرفته از کتاب: مدیریت انگیزش، رابرت هلر. ترجمه ابیلی و علی میرزایی، انتشارات سازگل

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236