ده نکته برای طراحی برنامه‌های پاداش

به منظور طراحی و اجرای اثربخش و کارآمد برنامه پاداش جامع (Total rewards)، به نحوی که منجر به حداکثر شدن عملکرد کارکنان و تامین نیازهای آن‌ها به طور همزمان، و نیز کسب موفقیت سازمانی شود، لازم است به ده نکته اساسی اهتمام و توجه کافی شود. به عبارت دیگر  لازم است کارفرمایان در طراحی و اجرای برنامه­های پاداش جامع:

  1. بین رفتار و عملکرد کارکنان و اهداف شرکت هماهنگی و هم‌سویی برقرار کنید.
  2. به نیازها و خواسته­های کارکنان توجه کنید. هنگامی برنامه­ پاداش جامع به هدف خود نائل می­شود که عناصر این برنامه برای کارکنان معنادار و ارزشمند باشد و بر مشارکت آن‌ها در سازمان تاثیر بگذارد.
  3. هزینه­ها و ریسک­های احتمالی که در طراحی و اجرای برنامه­های پاداش ممکن است به وجود آید را اندازه­گیری و مدیریت کنید. باید میان هزینه­ها و اثربخشی برنامه­ها، تعادل وجود داشته باشد. علاوه بر آن باید ریسک­های احتمالی مربوط به برنامه­های پاداش، مثل ریسک­های مالی، شناسایی شوند و به منظور حداقل کردن اثر آن‌ها بر اثربخشی برنامه­های پاداش، مدیریت شوند.
  4. سیستم­های مدیریت عملکرد باید پیوسته بهبود یابند. این کار به این دلیل است که باید بین عملکرد کارکنان و پاداشی که به آنها تعلق می­گیرد رابطه برقرار شود. علاوه بر آن باید به منظور بهبود عملکرد افراد، تغییرات لازم در سیستم­های عملکرد کنونی سازمان صورت گیرد.
  5. باید به شکل آشکار بین عملکردهای عالی و عملکردهای ضعیف تمایز ایجاد شود. بدین منظور، باید کارکنان با عملکرد عالی شناسایی شوند و نسبت به دیگران پاداش بیشتری را در اشکال مختلف پولی و غیرپولی و فرصت­های پیشرفت و توسعه، دریافت کنند.
  6. از برنامه­های پرداخت مبتنی بر مشوق (Incentive-based pay)، استفاده بیشتری کنید. یکی از روش­هایی که می­توان به کمک آن‌ها به کارکنان با عملکرد عالی پاداش داد و آن‌ها را در بهبود عملکرد و دستیابی به موفقیت­های بیشتر برانگیخت، پرداخت­های مبتنی بر مشوق است. سازمان­هایی که از این برنامه­ها برای ایجاد انگیزه در بهبود عملکرد استفاده می­کنند، از نظر مالی سود می­برند.
  7. از برنامه‌های مرتبط با سهام و سبد سرمایه­گذاری در طراحی نظام پاداش استفاده کنید. به عبارت دیگر، کارکنان را در سهام و سودآوری شرکت مشارکت دهید.
  8. به منظور تفهیم برنامه پاداش جامع به کارکنان، به آن‌ها آموزش دهید و با آنها ارتباط برقرار کنید. کارکنان تنها در این صورت است که از این برنامه­ها پشتیبانی خواهند کرد. در صورتی که این ارتباطات ضعیف باشد، ممکن است کارکنان به جای توجه به دیگر برنامه­های پاداش، به افزایش اندک سالانه در حقوق خود راضی شوند و به همین نسبت انگیزه آن‌ها در ارتقا و بهبود عملکردشان نیز کاهش یابد.
  9. از برنامه­های مشوق بلندمدت استفاده کنید. از جمله این برنامه­ها، مشارکت دادن کارکنان در سهام شرکت، تسهیم عایدی و تسهیم سود در میان کارکنان و مدیران است.
  10. مدیریت پاداش را در هماهنگی و انسجام کامل با دیگر وظایف مدیریت، مانند مدیریت مالی، به کار ببرید. بسیاری از شرکت‌ها به این امر اهتمام لازم ندارند.

 

مأخذ: www.worldatwork.org

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke