مسیر پیشرفت شغلی در چهار گام

مسیر پیشرفت شغلی یک تلاش سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده شامل فرایندها و فعالیت‌های ساختارمندی است که نتیجه آن نقشه مسیر پیشرفت شغلی فرد خواهد بود. در واقع توالی شغل‌ها در طول زندگی کاری فرد در سازمان توسط برنامه مسیر پیشرفت شغلی مشخص می‌شود.

اگرچه سازمان مسئول برنامه‌ریزی مسیر پیشرفت شغلی است، ولی در تنظیم آن کارکنان نیز مشارکت دارند. وجود مسیر پیشرفت شغلی این امکان را برای کارکنان فراهم می‌کند که آینده و مسیر حرکت خود را در سازمان ببینند. همچنین از توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای شغل آینده خود در سازمان آگاه شده و با اشتیاق خود را برای آن آماده کنند.

برنامه‌ریزی مسیر پیشرفت شغلی از چهار مرحله خودسنجی، بررسی واقعیت، هدف‌گذاری و برنامه عملیاتی تشکیل شده است:

۱) خودسنجی: در این مرحله شما باید به کمک آزمون‌های روان‌شناختی و مهارتی، شخصیت، علایق، ارزش‌ها، دانش و مهارت خود را تعیین کنید. باید جایگاه فعلی خود در سازمان را تعریف و جایگاهی که در آینده تمایل به کسب آن هستید، مشخص کنید. برای این مرحله حتما آزمون لنگرگاه شغلی را انجاد دهید. برای انجام این آزمون به اینجا مراجعه کنید.

۲) بررسی واقعیت: در این مرحله اقدام به گردآوری اطلاعات برای تأیید نتایج مرحله قبل می‌شود. برای تأیید اطلاعات در ارتباط با جایگاه فعلی و تعیین نقاط قوت و ضعف می‌توانید با سرپرستان و همکاران خود صحبت کنید. در رابطه با جایگاه آینده هم می‌توانید بازار کار خارج را بررسی و همچنین با متصدی شغلی که در آینده تمایل به تصدی آن دارید، صحبت کند.

۳) هدف‌گذاری: در این مرحله، چشم‌انداز مطلوب خود را ترسیم و ملزومات رسیدن به آن، مثل مهارت‌های مورد نیاز، میزان دانش و تلاش برای رسیدن به مقصود خود را تعیین می‌کنید.

۴) برنامه عملیاتی: در برنامه عملیاتی چگونگی رسیدن به اهداف مورد نظر به صورت عملیاتی تعریف می‌شود. برای مثال اگر قصد دارید در آینده مدیر منابع انسانی شوید، برای هر قسمت از اهداف مورد نظر خود ،برنامه عملیاتی مشخصی تدوین کنید. برای مثال، ممکن است برای مهارت ارتباطاتی، چنین برنامه‌ای داشته باشد: «در طول سه ماه از یک مربی با تجربه آموزش می‌بینم (روابط توسعه‌ای)، در عرض یک سال در کلاس‌های دانشگاه یا مؤسسات آموزش منابع انسانی شرکت می‌کنم (آموزش رسمی)، در عرض سه سال شغلی در رابطه با منابع انسانی کسب می‌کنم (تجربه کاری).

بنابراین، اگر قصد دارید در آینده و در حرفه مطلوب خودتان، به شغل مورد نظرتان دست یابید، پیشنهاد می‌کنیم، چهار مرحله مذکور را برای خود مشخص کنید و با تعهد به برنامه عملیاتی خود، از هم‌اکنون در این مسیر گام بردارید.

مأخذ: Stewart, G. L., & Brown, K. G. (2009). Human Resource Management; Linking Strategy to Practice. New York: John Wiley.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236