مدیریت انتظارت کارکنان درباره ارتقاء

پیش‌تر درباره این موضع صحبت کردیم که «چگونه درخواست افزایش حقوق را مدیریت کنیم، وقتی جواب “نه” است». برای مدیریت این تقاضا روش‌هایی را پیشنهاد کردیم. در همین مورد، گاهی ممکن است، به عنوان مدیری با تقاضای کارکنان برای ارتقاء مواجه شوید.

هرچند، آرزوی هر مدیری داشتن کارکنان با انگیزه است، اما وقتی به عنوان مدیر شرکتی با فردی مواجه می‌شوید که تمایل و انگیزه او با توانایی‌اش تناسبی ندارد، مدیریت انتظارات او درباره ارتقایش، کار دشواری است. بنابراین، اگر با درخواست فردی مواجه شوید که تقاضای ارتقاء دارد اما، برای این ارتقاء آماده نیست، نکات ذیل می‌تواند شما را در مدیریت این تقاضا کمک کنند:

  • یکی از بهترین پاسخ‌هایی که می‌توانید به این فرد بدهید آن است که بگویید؛ «من به تو باور دارم» (البته، اگر واقعا چنین اعتقادی دارید). پس از آن که با این جمله، کمک و سهم‌یاری او را تأیید کردید، بگویید؛ «شما هنوز برای این ارتقاء، آماده نیستید، بیایید تا درباره این که چگونه می‌توانید این ارتقاء را به دست آورید، صحبت کنیم».
  • به فرد مورد نظر کمک کنید تا بفمد که برای به دست آوردن ارتقای مورد نظرش چه چیزی باید یاد بگیرد و چه کاری باید انجام دهد. برای مثال، اگر فکر می‌کنید او فاقد مهارت میان‌وظیفه‌ای است، به او پیشنهاد دهید که با گردش شغلی، چنین مهارتی را کسب کند.
  • عمیق‌تر شوید. باید بدانید که چه چیزی سبب می‌شود که فرد مورد نظر، کمکاکان با انگیزه باقی بماند. بنابراین، با پرسیدن سؤالی نظیر «چه چیزی سبب می‌شود که احساس موفقیت کنی؟»، سعی کنید تا انگیزاننده او را پیدا کنید. برای مثال ممکن است فرد به دنبال دیده شدن در شرکت و یا داشتن استقلال کاریِ بیشتر است. بنابراین، با علمِ به این موضوع، سعی کنید موارد مورد نیاز او در شرکت را فرآهم کنید.

مدیر خوب، مدیری است که دوست دارد کارکنانش با انگیزه و موفق باشند. هرچند با درخواستش در حال حاضر مخالفت است، اما با حمایت از او و پیشنهاد کمک به او، نشان می‌دهد که توان و استعداد بالقوه او را می‌فهمد و به آن ارزش قائل است.

مأخذ: What to Do When Your Employee Asks for a Raise Too Soon

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236