ارائه بازخوردهای سخت!

همه مدیران و رهبران با ارائه بازخورد، احساس راحتی نمی‌کنند. به خصوص زمانی که بازخورد از نوعی منفی است، این کار برای مدیران دشوارتر می‌شود. ترس از خدشه‌دار کردن و آسیب زدن به احساس کارکنان و امکان بالقوه ناراحت شدن کارکنان، دلیلی است که مدیران را از ارائه بازخوردهای منفی باز می‌دارد. اما، نباید فراموش کرد که افراد، تشنه بازخورد هستند. به همین دلیل، ارائه باخورد در زمان مناسب، اغلب بسیار حائز اهمیت است. اگر جزء کسانی هستید که مجبورید، بازخوردهای سخت به کارکنان ارائه کنید، این نکات را در نظر بگیرید:

  • رک و صریح، اما مهربان باشید. حالت خصمانه به خود نگیرید. سعی کنید رفتارها و زبان بدن مطلوبِ شما بیانگر منظورتان باشد.
  • گوش کنید. این کار سبب ایجاد شرایطی می‌شود که هر دو طرف احساس احترام می‌کنند.
  • بازخورد را شخصی نکنید. کینه‌توزی و لجبازی، در ارائه بازخورد، سم هستند! اگر چنین احساساتی به شما دست داد، سعی کنید با فنون مدیریت استرس، و مدیریت احساسات، این احساس‌های بد را از خود دور کنید.
  • حاضر باشید. پس از ارائه بازخورد، جلسه را ترک نکنید، حاضر باشید و به حرف‌های طرف مقابل گوش دهید.
  • الهام‌بخش خوبی باشید. سعی کنید در آخر بازخورد، با ایفای نقش الهام‌بخشی، انگیزه بهبود شرایط و رفتارهایی که دلیل ارائه بازخورد توسط شما بوده‌اند را در طرف مقابل ایجاد کنید.

باید از ۱۰ اشتباه ناشیانه در ارائه بازخورد، دوری کنید و با رعایت نکات فوق، جلسه بازخورد را تبدیل به نوعی جلسه ارتباطی اثربخش کنید.

مأخذ: Two-Thirds of Managers Are Uncomfortable Communicating with Employees

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

saeed58saeed58
baveisybaveisy
brentonsalleebrentonsallee
tahliaervin3829tahliaervin3829
danutafarfan59danutafarfan59
kristiankean608kristiankean608
9811711003sd9811711003sd
carmeljanssen66carmeljanssen66
jeanette72mjeanette72m
hermanblackman5hermanblackman5