بدانید، بخندید و یاد بگیرید (۳)

در نوشته‌های «بدانید، بخندید و یاد بگیرید (۱) و (۲)»، بیست واقعیت جذابِ دنیای منابع انسانی را مرور کردیم. در این نوشته به ارائه بخش پایانی از این آمار و ارقام می‌پردازیم.

 1. حدود ۲۰۰ ملیون نفر در دنیا جزء افرادی هستند که در محیط‌های کاری حضور ندارند و یا آن‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان افراد مستقل (freelance) به کارهای پاره‌وقت بپردازند.
 2. ۳۶ درصد از مشاغل جدیدی که به وجود می‌آیند، جزء مشاغلل هستند که بیشترین دریافتی‌ها را در بازار کار دارند.
 3. در سال ۲۰۱۶، ۳۸ درصد از افراد مورد مطالعه معتقدند که برای مشاغل حرفه‌ای، برند کارفرمایی، یکی از سه عامل بسیار مهمی است که در زمان کارمندیابی، مورد توجه متقاضیان شغلی قرار می‌گیرد.
 4. ۲۸ درصد از افراد مورد مطالعه بر این باورند که یافتن روش‌های بهتر برای کارمندیابی متقاضیان منفعل در مشاغل حرفه‌ای، یکی از روندهای بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شود.
 5. حدود ۴۵ درصد از نیروی کاری مشغول در بازار کار در دنیای کنونی، توسط کارکنان نسل سوم (Millennials اشغال شده‌ است.
 6. برند کارفرمایی ضعیف و شهرتِ بد سازمان‌ها، یکی از عوامل مهم منصرف شدن از پذیرفتن شغل در بازار کار است. حتی ۱۱ درصد از متقاضیان شغلی، حاضرند بدون کار بمانند تا آن که بخواهند در سازمانی با برند کارفرمایی ضعیف مشغول به کار شوند.
 7. برای کارکنان هزاره سوم، سه عامل مهم معیار ارزیابی سازمان‌ها و محیط‌های کاری است:
 • فرصت‌های رشد و پیشرفت
 • مزایای مربوط به بازنشستگی
 • فرهنگ کاری.
 1. در سال ۲۰۱۶، چالش‌های مربوط به استخدام، ناشی از وجود متقاضیان شغلی و استعدادهای منفعل خواهد بود.

حتماً این آمار و ارقام، برای شما به عنوان مدیران منابع انسانی، رهنمودهایی برای بهتر کردن تصمیم‌های مربوط به استخدام و یا سایر وظایف منابع انسانی به دنبال خواهد داشت.

مأخذ: Fun Facts about Resumes, Recruiting and HR in 2016

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo