انگیزش؛ مسئولیت مهم مدیران!

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران، نگه داشتن کارکنان در سطح انگیزشی مناسب است. برای آن که از ایفای این مسئولیت به صورت درست مطمئن شد، باید از ابزارهای مناسب انگیزشی در زمان‌های مناسب استفاده کرد.

برای این منظور، این راهنما را در نظر بگیرید:

هدف‌گذاری: کانون تمرکز خود را بر کارهای مهمی که باید در شروع کار یا پروژه مورد نظر مورد توجه قرار گیرد، بگذارید. میزان تلاشی که برای به اتمام رسیدن پروژه و یا کار مورد نظر نیاز است را تخمین بزنید تا از خستگیِ مفرط و استیصال کارکنان و نیز فرسودگی شغلی آن‌ها جلوگیری کنید.

بازخورد: برای ارتقای تعهد کارکنان، و در هنگام شروع کار توسط آن‌ها بازخوردهای مثبت ارائه کنید. اما در پایان پروژه و یا کار مورد نظر توسط کارکنان و در برابر هر نوع کوتاهی در اجرای فرآیندها، اقدام به ارائه بازخوردهای منفیِ دقیق کنید.

پاداش‌های فوری: این مورد در افزایش انگیزش بسیار اهمیت دارد. به شرطی که این پاداش‌ها دقیق، فوری و متناسب با عملکرد کارکنان باشد. در شروع کار یا پروژه از پاداش‌های بیرونی (پول) و در ادامه انجام کار و در خلال پروژه از پاداش‌های درونی (پاداش‌هایی که در راستای نیازهای روانیِ اساسیِ کارکنان هستند؛ مانند استقلال کاری) به منظور نگه داشتن روحیه کارکنان برای اتمام پروژه استفاده کنید.

بنابراین، با هدف‌گذاری چالشی و دقیق، ارائه بازخوردهای اثربخش و نیز تخصیص پاداش به کارکنان در قبال انجام درست کارها و طراحی بسته‌های رفاهی متناسب با نیازهایشان، انگیزش کارکنان را در سطح مطلوب نگه دارید.

مأخذ: Match Your Motivational Tactic to the Situation

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

MarinaHeiltMarinaHeilt
arielmcbrienarielmcbrien
dannyvanderpooldannyvanderpool
valentinaemmer5valentinaemmer5
moh.yazdanimoh.yazdani
shirincheshirinche
nadine74o2025893nadine74o2025893
delmaro1350delmaro1350
ghfjkghfjk
mermaladmermalad