تزریق مربیگری به اقدامات مدیریتی

برای آن که بتوانید در مربیگری موفق باشید، باید با تلاش‌های مستمر، این امر را به اعمال و اقدامات مدیریتی خود اضافه کنید. به عبارت دیگر، مربیگری باید هم به طور رسمی و هم به شکل غیر رسمی در سازمان متجلی شود. برای شروع مربیگری به صورت رسمی، شما نیازمند «فرم‌های اجرای برنامه مربیگری» هستید. اما برای آن که برنامه مربیگیری را عملاً در سازمان متجلی کنید، باید این مفهوم را جزئی از اقدامات مدیریت خود قرار دهید. در اینجا نکاتی را ارائه می‌دهیم که با انجام آن‌ها می‌توانید مربیگری را بخشی از اقدامات مدیریتی خود کنید:

  • تفویض اختیار کنید: فرآیند تفیض اختیار، شرایط و مراحل مخصوی به خود را دارد (برای مشاهده این مراحل، به اینجا مراجعه کنید). برای این کار، نتیجه مورد انتظار خود را به کسی که اختیارات خود را به آن تفویض می‌کنید، بیان کنید، شاخص‌های ارزیابی این نتایج را تعیین کنید، حمایت‌های مورد نیاز از وی را انجام دهید و زمان‌هایی را برای ارزیابی پیشرفت آن‌ها در طول انجام کار، مشخص کنید.
  • بازخورد عملکردی ارائه کنید: در ارائه بازخورد، دقیق باشید و مستقیم و محترم. چیزی که مشاهده کرده‌اید را به کارکنان منتقل کنید و از شیوه رو در رو برای ارائه باخوزدهای مثبت و منفی استفاده کنید.
  • به عملکرد کارکنان انگیزه دهید: در فواصل زمانی مشخصی از کارهایی ه خوب انجام شده است قدردانی کنید و از کارکنانتان در انجام کارهایشان حمایت کرده و نیازها و چالش‌های آن‌ها را بر طرف کنید.
  • رشد کارکنان را هدایت کنید: حواستان به مسیر رشد و توسعه کارکنانتان باشد، سعی کنید آن‌ها را در این مسیر کمک کنید و مراقب آن‌ها باشید. نظرات آن‌ها را برای حل مسائل و ایجاد بهبودهایی در کار، جویا شوید.
  • بر عملکرد کارکنان متمرکز شوید: برای دستیابی به اهداف مشخص و با همکاری کارنان به هدفگذاری و تعیین برنامه اقدام بپردازید.
  • اهداف معنادار تعیین کنید: اهدافی که باید به آن‌ها رسید و چگونگی و مسیر رسیدن به اهداف را مشخص کنید.
  • عملکرد کارکنان را ارزیابی کنید: هر چند ارزیابی عملکرد سالانه مهم است و شما این کار را بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل ارزیابی عملکرد انجام می‌دهید، اما منتظر ارزیابی‌ها سالانه نشوید. با جلسه‌هایی که با تک تک افراد تشکیل می‌دهید، برنامه مورد نظر را ارزیابی کنید و تعدیل‌های مورد نیاز در عملکرد کارکنان را به آن‌ها به طور مستمر گوش‌زد کنید.
  • به توسعه مسیر حرفه‌ای و شغلی کارکنان کمک کنید: با همکاری و مشارکت کارکنان، مسیر و آینده متصور کارکنان برای خود در مسیر حرفه‌ای را تعیین کنید و به آن‌ها بگویید که برای رسیدن به آن موقعیت مشخص، به چه قابلیت‌ها و شایستگی‌هایی نیاز دارند.
  • آموزش دهید: با آموزش‌هایِ گام به گام، به کارکنان در چگونگیِ انجام کارهایشان کمک کنید.
  • عملکرد خوب را تشویق کنید: کیفیت کار و عملکرد کارکنان را اندازه‌گیری کنید و رفتارهای مثبت را با اختصاص پاداش، تقویت کنید.

بنابراین، با انجام موارد فوق، شما به گونه‌ای توانسته‌اید مربیگری را در اقدامات مدیریتی خود تزریق کنید و همزمان با انجام اعمال مدیریتی، مربیگری را هم در قبال کارکنان انجام دهید. اگر دنبال چارچوب و فرم‌های مورد نیاز برای رسمی‌کردن مربیگری در شرکت خود هستید، می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

برای مطالعه بیشتر، رجوع کنید به؛ Coaching and Mentoring For Dummies

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke