کار انفرادی یا تیمی: شواهدی از زیراکس

آیا وادار کردن افراد برای کار در تیم عملکرد کلی را افزایش می‌دهد؟ چگونه باید به ارتباطات و تعاملات افراد تیم ساختار داد؟در حالی که تشویق به کار تیمی تقریبا در ارزش‌های هر سازمانی به چشم می‌خورد اما عملکرد تیم‌ها به طور قطع اثبات نشده است. در همین راستا تحقیقی از ۸۰۰ متخصص شرکت زیراکس که در ۱۵۲ گروه فعالیت‌ می‌کردند، انجام شد.

گروه‌ها از منظر میزان تقسیم مسئولیت، همکاری و تصمیم‌گیری مشارکتی متفاوت بودند. اعضای برخی گروه‌ها همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند و بربخی دیگر به صورت انفرادی کار می‌کردند. گروه‌ها از منظر توزیع پاداش نیز متفاوت بودند، در برخی گروه‌ها پاداش برمبنای عملکرد گروه و در برخی دیگر پاداش بر مبنای عملکرد افراد تعیین و توزیع می‌شد. بر این اساس گروه‌های زیراکس را می‌توان در سه طبقه دسته‌بندی کرد:

گروه‌های با وابستگی اندک که افراد به صورت فردی کار می‌کنند.

گروه‌های با وابستگی بسیار زیاد که افراد در کنار هم و به صورت یک تیم حقیقی کار می‌کنند.

گروه‌های با وابستگی ترکیبی که در آنها برای برخی جنبه‌های کار همکاری تشویق و برای برخی جنبه‌های دیگر همکاری منع می‌شوند.

 

پایین‌ترین عملکرد مربوط به طبقه سوم است. افراد به صورت فردی به خوبی کار می‌کردند زیرا آن‌ها حس مسئولیت‌پذیری شخصی را در خود ایجاد کرده بودند. افراد در گروه‌های وابستگی زیاد نیز عملکرد بالایی داشتند زیرا از یکدیگر چیزی یاد می‌گرفتند و همدیگر را حمایت می‌کردند.

نکته این است افراد زمانی که به تنهایی یا به عنوان عضوی از یک تیم فعالیت می‌کنند عملکرد بهتری دارند. مشکلات وقتی اتفاق می‌افتد که افراد ندانند باید کاری را به تنهایی انجام دهند یا آنکه به صورت گروهی عمل نمایند. ارتباطات ضعیف و فقدان توافق درباره نحوه انجام کار، گروه‌های نوع سوم را با مشکلات بسیار مواجه می‌سازد. بنابراین سازمان‌ها در صورتی کارهای خود را در غالب گروه‌ها سازماندهی کنند که بتوانند تیم‌های واقعی با وابستگی بالا ایجاد کنند.

 

* برگرفته از کتاب: مدیریت منابع انسانی، پیوند استراتژی و عمل، استوارت و براون، ترجمه اعرابی و فیاضی.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo