قرارداد روان‌شناختی؛ استخدام قلب کارکنان!

برای داشتن شرکت خوب که متشکل از کارکنان خوب است، استخدام ذهن کارکنان کافی نیست، شما به قلب آن‌ها نیازمندید. اگر برای حفظ کارکنان خوبتان صرفاً به قرارداد اقتصادی و قانونی که با آن‌ها منعقد کرده‌اید، دلخوش‌اید، بدانید که سخت در اشتباه هستید! بدانید، اگر شرکت شما برای کارکنان جذابیت نداشته باشد، یا آن که برند کارفرمایی شما قوی نباشد، کارکنان از نظر روان‌شناختی به شرکت دلبسته نشده و احتمال ترک خدمتشان بالا خواهد رفت. می‌داینم که برند کارفرما، میزان جذابیت شرکت ما برای متقاضیان استخدامی را نشان می‌دهد. اما باید بدانیم، مفهوم برند کارفرما، در نظریه قرارداد روان‌شناختی‌ جای دارد. بنابراین، این مفهوم بدون شک بر روابط سازمانی کارکنان اثرگذار بوده و می‌تواند در انگیزش و رضایت شغلی آن‌ها تأثیر داشته باشد.

engagement

بنابراین، در روش‌های ایجاد و گام‌های بهبود برند کارفرما، باید به همبستگی بین برندینگ کارفرما و قراردادهای روان‌شناختی و محرک‌هایی که برای جذب کارکنان بالقوه استفاده می‌شود، تمرکز داشت. اگر بتوانید برند کارفرمای قوی‌تر ایجاد کرده و آن را حفظ کنید، در واقع گامی مؤثر برای ایجاد قراردادهای روان‌شناختی با کارکنان برداشته‌اید و این خود سبب خواهد شد نرخ ترک خدمت کارکنانتان کاهش یافته و وفاداری سازمانی و تعهد آن‌ها بالاتر رود.

شرکت‌های موفق خواهند بود که بتوانند علاوه بر جذب و استخدام کارکنان بر اساس قراردادهای اقتصادی و قانونی، به ایجاد قرارداد روان‌شناختی با کارکنانی که جذب کرده‌اند، اقدام کنند. برای ایجاد قرارداد روان‌شناختی، تکیه بر بهبود تصویر شرکت در ذهن مخاطب و یا همان تقویت برند کارفرمایی خود بسیار اثرگذار است.

شرکت‌ها به یک میزان برای متقاضیان شغلی جذاب نیستند. جذابیت شرکت شما برای کسانی که جویای کار هستند، می‌تواند از طریق ابزارهایی سنجیده شوند. برای مثال، فرم ارزیابی جذابیت برند کارفرمایی، یکی از این ابزارهاست که به کمک آن می‌توانید میزان استعداد شرکت خودتان در جذب استعدادها و افراد شایسته را بسنجید.

برای مطالعه بیشتر درباره برند کارفرما، رجوع کنید به؛ گاریبالدی، آلیشا آ. (۱۳۹۳). برندینگ کارفرما به زبان خیلی ساده. ترجمه جواد فقیهی پور و سمیه فقیهی پور. تهران: نشر سلسله مهر.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4