شایستگی‌‌‌های یک مدیر منابع انسانی

برای اینکه مدیر منابع انسانی خوبی باشیم باید شایستگی‌هایی را در خود تقویت کنیم. شایستگی بیانگر دانش، مهارت و توانایی لازم برای انجام رفتار مطلوب است. متخصصان منابع انسانی، به منظور ایفای اثربخش و کارآمد نقش‌‌‌های خود نیازمند برخورداری از قابلیت‌‌‌ها و شایستگی‌‌‌های متعدد هستند. دیوید الریچ  (۱۹۹۵)، در مقاله‌‌‌ای تحت عنوان «شایستگی‌‌‌های منابع انسانی: ارزیابی تجربی»، این شایستگی‌‌‌ها را در سه گروه اصلی خلاصه کرده است: شناخت کسب و کار، انجام وظایف منابع انسانی و مدیریت تغییر:

 

شناخت کسب و کار: متخصصان منابع انسانی باید شناخت کافی درباره فرآیندهای اساسی سازمان داشته باشند تا بتوانند اعتماد سایر افراد و بخش‌‌‌های سازمان را به خود جلب کنند. داشتن این شایستگی برای متخصصان منابع انسانی، جهت ایفای نقش شریک استراتژیک منابع انسانی، بسیار مهم و ضروری است. بنابراین متخصصان منابع انسانی باید در حوزه‌‌‌های ، مدیریت مالی، روابط مشتری، تجزیه و تحلیل رقبا، جهانی‌‌‌سازی، قابلیت‌‌‌های تولید و سیستم‌‌‌های اطلاعاتی دارای اطلاعات کافی و به روز باشند.

انجام فعالیت‌‌‌های منابع انسانی: به منظور انجام فعالیت‌‌‌هایی چون گزینش، استخدام، آموزش و جبران خدمات و پاداش کارکنان، متخصصان منابع انسانی باید از دانش، مهارت و توانایی مورد نیاز برخوردار باشند؛ چرا که این شایستگی، اصلی‌‌‌ترین شایستگی آنها محسوب می‌‌‌شود. آگاهی از چگونگی تقسیم وظایف شغلی، طراحی مشاغل، جذب، گزینش، توسعه افراد، تدوین و اجرای دوره‌‌‌های آموزشی، و طراحی سیستم‌‌‌های ارزیابی عملکرد از جمله فعالیت‌‌‌های مهم متخصصان منابع انسانی است که هر کدام از آنها به شایستگی‌‌‌های ویژه‌‌‌ای نیازمند است. داشتن قابلیت و شایستگی در انجام فعالیت‌‌‌های منابع انسانی برای انجام نقش‌‌‌هایی چون کارشناس عملیاتی، حامی کارکنان، و توسعه‌‌‌دهنده سرمایه انسانی بسیار حائز اهمیت است.

مدیریت تغییر: این شایستگی به سازمان کمک می‌‌‌کند تا رشد کند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. به منظور انجام درست و موثر این نقش، متخصصان منابع انسانی نیازمند کسب اعتماد و اعتبار هستند. بنابراین آنها باید روابط خوب و مطلوبی را با دیگر اعضای سازمان برقرار نمایند. مدیران تغییر باید خلاق باشند و بتوانند خلاقیت را در افراد دیگر تشویق و تقویت نمایند. قابلیت و شایستگی مدیریت تغییر برای انجام نقش حامی کارکنان، و توسعه‌‌‌دهنده سرمایه انسانی بسیار حائز اهمیت است.

مدیران منابع انسانی که این شایستگی ها را دارا باشند، مسلما از مدیران موفق صنعت خود هستند.

 

* برگرفته از کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل، استوارت و براون، ترجمه: اعرابی و فیاضی 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett