سه کار برای ارزشمند کردن برنامه‌های آموزشی

آگاه بودن و شناخت کارکنان شرکت از آخرین ابزارها و فن‌آوری‌های موجود، برای حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها بسیار ضروری است. اما، می‌دانیم که آموزش کارکنان هزینه‌زا است. وقتی به این نتیجه رسیدید که آموزش راه‌حل درستی است، برای آن که بیشترین عایدی را از آموزش کارکنان کسب کنید، به سه چیز مهم توجه کرده و کانون تمرکز خود را بر آن قرار دهید:

دست به کار شدن. یادگیرندگان مستقل و فعال، نسبت به همکاران منفعل خود، بهتر عمل می‌کنند. فهم تصویر کلان یک چیز است و کاربرد مهارت‌ها و دانش جدید چیز دیگری. در آموزش سعی کنید ضمن انتقال تصویر کلان به یادگیرندگان، برای چگونگی استفاده آن‌ها از مهارت‌ها و دانش جدید آموخته شده، برای دست به کار شدن در شرکت نیز برنامه داشته باشید.

پاسخگویی (حساب‌پس‌دهی). برای آن که در برنامه آموزشی خود تعدیلاتی را انجام دهید و آن را کاملاً با نیازهای شرکت سازگار کنید، از تیمی که مسئولیت ارائه برنامه آموزشی را بر عهده دارد، بخواهید تا اهداف برنامه و نحوه سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی را به شما توضیح دهند. درباره برنامه‌هایی که روش دقیقی برای ارزیابی و پاسخگویی ندارند (ناکارآمدی آموزش)، محتاط باشید.

اتاق تنفس. یکی از مشکلات آموزش سازمانی آن است که به کارکنان فرصت کافی برای کامل کردن آموزش و یادگیریِ مفاهیم داده نمی‌شود. بسیار دشوار خواهد بود که از کارکنانی که دارای گران‌باریِ شغلی هستند، توقع مشارکت در برنامه‌های آموزشی و یادگیری را داشت. مرخصی دادن به کارکنان در طول برنامه آموزشی، ضمن آن که بیانگر تعهد سازمان به رشد و توسعه کارکنان و مسیر حرفه‌ای آن‌ها است، در بلندمدت، ارتقای وفاداری کارکنان به شرکت را همراه خواهد داشت.

بنابراین، برای حفظ مزیت رقابتی شرکت خود، در آموزش‌ها، عملگرایی (کاربردی بودن)، پاسخگویی (ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی) و فرصت دادن به کارکنان برای تنظیم شرایط کاری خود با برنامه‌های یادگیری را فراموش نکنید.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ Help Your Employees Adopt and Learn New Technologies

 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo
syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com