تشویق کارکنان به یادگیری مستمر

بهترین راه برای سازمان‌ها به منظور پیش بردن کسب و کارشان آن است که مطمئن شوند کارکنانشان دائماً در حال یادگیری هستند. اما، مدیران برای تشویق کارکنان به یادگیری چه کاری می‌توانند بکنند؟

برای دستیابی به این هدف، نخست آن که هنگام استخدام کارکنان، به دنبال کسانی باشید که ویژگی‌های یادگیرنده مادام‌العمر را از خود نشان می‌دهند. سپس، به دنبال فرآهم کردن محتوای مربوط، بروز و متنوعی از موضوعات آموزش و یادگیری باشید. از این که کارکنانتان بخواهند چیزی بیاموزند که مستقیماً به کارشان مربوط نیست، نگران نشوید.

کارکنان، با یادگیری چیزهای جدید، فارغ از آن که چه چیزی هستند، مهارت یادگیری را تمرین می‌کنند که این موضوع، بسیار ارزشمند است. ضمن این که، یادگیری مهارت‌های نامربوط به شغل، ممکن است در ادامه مسیر شغلی کارکنان، به کار شرکت بیاید.

فعالانه با کارکنان برای شناسایی مهارت‌هایی که برای دستیابی به اهداف سازمانی مهم هستند، مشارکت کنید. نکته آخر آن که، ارائه پاداش و قدردانی از کارکنانی که از خود برای یادگیری سریع اشتیاق و انگیزه نشان می‌دهند را فراموش نکنید.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ To Stay Relevant, Your Company and Employees Must Keep Learning

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett