آیا جزء همکاران سمّی هستید؟

هیچ کسی از همکار سمّی (Toxic Colleague) خوشش نمی‌آید. اما ممکن است خودِ شما یکی از این افراد سمّی باشید. پس، سؤال این است، اگر شما یکی از این همکاران سمّی باشید، آیا از نشانه‌های آن آگاه هستید؟ سه نشانه وجود دارد که اگر آن‌ها را در خود بیابید، باید نگران این شوید که از نظر همکارانتان سمّی تشخصی داده شوید. پیش‌تر و در نوشته «کارکنان سمّی؛ هزینه‌های پنهان و چگونگی مدیریت آن‌ها» درباره کارکنان سمّی و روش‌های مدیریت آن‌ها حرف زدیدم. در این نوشته می‌خواهیم این سه نشانه‌ را مرور و راه کناره‌گیری از آن‌ها را ارائه کنیم:

Toxic-colleague

  1. سرد و غیر اجتماعی به نظر می‌رسید: برای آن که خود را از این حالت سرد و بی‌تفاوتی خارج کنید، باید تلاش کنید تا به دیگران بیشتر توجه کنید. یعنی به برقراری ارتباطات و ایجاد رابطه با سایر همکارانتان بپردازید و این ارتباطات را حفظ کنید. سعی کنید هم شنونده خوبی باشید و هم گوینده خوبی و در این شرایط، به ایجاد و حفظ روابط اثربخش بیاندیشید.
  2. خودخواه به نظر می‌رسید: چقدر درباره همکارانتان فکر می‌کنید؟ دقیق باشید و سعی کنید برای شاخت همکارانی که خوب نمی‌شناسید، سؤال بپرسید. به دیگران توجه کنید و به مسائل از نقطه‌نظر آن‌ها بنگرید.
  3. خشک به نظر می‌رسید: سعی کنید با همکارتان همدردی کنید. زیاد خشک نباشید و در اجرای قواعد و مقررات سازمانی، انعطاف داشته باشید. اگر در رابطه با انجام کاری، می‌خواهید همه قواعد قوانین را مو به مو اجرا کنید، به همکارانتان در مورد دلیل این کارتان توضیح دهید و استدلال کنید که چرا این کار به نفع آن‌هاست.

سردی، خودخواهی و به شدت خشک و غیرمنعطف بودن، نشانه‌هایی اس که اگر در خود بیابید، نشان می‌دهد که شما جزء کارکنان سمّی هستید. در رفتار خودتان بازاندیشی و تأمل کنید، اگر این نشانه‌ها را یافتید، با رفع آن‌ها، خود را به یکی از کارکنان خوب سازمان یا شرکت تبدیل کنید.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ Signs You Might Be a Toxic Colleague,” by Heidi Grant Halvorson

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522