پنج قانون برای رییس‌های خوب

رؤسای خوب، رییسانی هستند که تلاش می‌کنند کار را برای کارکنان معنادار و لذت‌بخش کنند. آن‌ها، زمانی موفق‌تر خواهند بود که پنج کار ذیل را در شرکت یا سازمان خود به خوبی انجام می‌دهند؛

  • علی‌رغم توجه و مدیریت تیم‌ها، به افراد هم توجه دارند. معمولاً وقتی تحت فشار هستیم، فراموش می‌کنیم که کارکنان دارای علایق، توانایی‌ها، اهداف، و سبک یادگیری متفاوتی هستند. اما برای آن که رییس خوبی باشید، باید بدانید که برای هر فردی در سازمان چه چیزی اهمیت دارد و با فهم این موارد، به برقراری تعامل و ارتباط با آن‌ها بپردازید. بنابراین، پرداختن به امور مدیریت تیم‌هانباید شما را از توجه فردی به کارکنان باز دارد.
  • به معناها توجه کنید. به کارکنان با ارائه چشم‌انداز، هدف‌گذاریِ چالشی، و بیان شفاف اهداف غایی شرکت، الهام‌بخشی کنید. بنابراین، صرفاً به پادا‌ش‌های مالی و ملموس تمرکز نکرده و قدرت معانی و پاداش‌های ناملموس را از یاد نبرید.
  • بر بازخورد، تمرکز کنید. برای آنکه بتوانید مسئولیت مربیگیری را در قبال کارکنان انجا دهید، به طور منظم و مرتب (برای مثال اواخر هر هفته)، جلسه‌های فرد به فرد، با کارکنان برای ارائه بازخور، برگزار کنید. در این جلسه‌ها، بازخورهایی روشن، صادقانه و سازنده به هر فرد ارائه کنید. از اشتباهات ناشیانه در ارائه بازخور، اجتناب کنید.
  • گوش شنوا داشته باشید. دقت کنید که نباید فقط برای کارکنان حرف بزنید، بلکه سعی کنید بیشتر به حرف آن‌ها گوش دهید. برای این کار، مسائل و چالش‌های شرکت و کار رابا کارکنان مطرح کرده و آن‌هارا برای ارائه راه‌حل، توشیق کنید.
  • سازگار باشید. نسبت به نظرات جدید، گشوده باشید و آن‌ها را در سبکمدیریتی، چشم‌انداز، انتظارات و بازخورهایی که ارائه می‌کنید، مورد توجه قرار دهید. اگر حس می‌کنید که در بخشی از شرکت یا کار، نیازمند تغییر هستید، بدون از دست دادن فرصت، این تغییرات را اعمال کنید.

مأخذ: “What Amazing Bosses Do Differently,” by Sydney Finkelstein

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett