زمان خداحافظی

چه زمانی بیشترین احتمال وجود دارد که کارکنان شرکت را ترک کنند؟ با شکوفایی بازار کار، این سوال از اهمیتی حیاتی برای کارفرمایان، استخدام کنندگان و کارکنان برخوردار می شود.

نظرسنجی ها چرخش عمده ای در قدرت از سمت کارفرما به سمت کارجویان نشان می دهد. بر اساس نظرسنجی مارتین نتورک در سال ۲۰۱۱ استخدام کنندگان در پاسخ به این سوال که “بازار کار امروز را چگونه توصیف می کنید؟” ۵۴ درصد آن را کارجو محور خواندند ولی در سال ۲۰۱۵، ۹۰% پاسخ گویان اعتقاد داشتند که بازار کار کارجو محور است. این در حالی است که تحلیل رزومه های شرکت نرم افزار استخدام انتلو، این باور متعارف که کارکنان معمولا بعد از چهار سال به دنبال جابه جایی هستند را دگرگون می کند. در واقعیت افراد معمولا بعد از ۱ سال شغل را جا به جا می کنند.

shutterstock_73634050

– در واقع تعداد افرادی که بعد از یک سال تغییر شغل می دهند ۱۰ برابر آن هایی است که در پنج سال چنین کرده اند.

– ترک کار حول و حوش سالگرد کار به اوج خود می رسد.

– بهترین زمان برای تمدید قرار داد با کارکنان فعلی چند ماه پیش از ساگرد استخدامشان است.

– هر چقدر افراد بیشتر در شرکت مانده باشند، احتمال ترک کارشان کمتر است.

برای اجتناب از جدایی زود هنگام کارفرمایان باید به دنبال “یک سال اول خوب”باشند. استخدام کنندگان باید به این نکته توجه کنند که کارکنان بیش از گذشته به دنبال تغییر شغل هستند. و البته کارکنان هم باید توجه کنند که تغییر شغل زیاد به اعتبار آنها در بازار کار لطمه می زند.

 

منبع:

گزیده مدیریت، شماره۱۷۳

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo