یادگیری را تبدیل به عادت کنید.

در مطلب «با بازاندیشی، یادگیرنده بهتری شوید!» گفتیم، اینکه بخواهید در وضعیت کنونی که در آن راحت هستید بمانید، ممکن است برای امروز شما خوب باشد، اما بدون شک برای فردای شما مناسب نخواهد بود. برای دست‌یابی به موفقیت، باید ظرفیت یادگیری سریع و مستمر را در خود ایجاد و تقویت کنید.

یکی از روش‌های ایجاد ظرفیت یادگیری در خود، آن است که یادگیری را تبدیل به یک عادت برای خود کنید. یعنی اگر می‌خواهید پیوسته رو به رشد باشید، عادت یادگیری در خود ایجاد کنید.

برای شروع، باید درباره چیزی که می‌خواهید انجام دهید، دقیق باشید. نیاتی مانند «خواندن کتاب‌های بیشتر» یا «یادگرفتن چیزهای جدید»، نیات مبهمی هستند. اهداف شما برای یادگیری باید دقیق و قابل اندازه‌گیری باشند. برای مثال اهدافی مانند، «صرف دو ساعت زمان در هر سه‌شنبه هفته برای خواندن مقاله‌هایی که در طول هفته ذخیره کرده‌ام» هدف دقیق و قابل اندازه‌گیری برای بهبود ظرفیت یادگیری و ایجاد عادت یادگیری در خود است.

بنابراین، برای دستیابی به هدفی که تعیین کرده‌اید، برنامه زمانی در تقویم خود تنظیم کنید و در برابر وسوسه شدن برای انجام کارهای دیگر در زمانی که برای یادگیری خود تعیین کرده‌اید، مقاومت کنید. باید رفتار خود را به صورت دقیق پایش کنید و بر نحوه یادگیری خود نظارت داشته باشید تا مطمئن شوید که در مسیر درستی به سمت و سوی هدفی که تعیین کرده‌اید، حرکت می‌کنید. اگر مطلع هستید که برخی از همکارانتان برای یادگیریِ ضمن خدمت، برنامه‌ دارند، بهتر است که زمان یادگیری خود را با آن‌ها تنظیم کنید. مطالعات نشان می‌دهند که انسان‌ها عادات خود را از یکدیگر تقلید می‌کنند. بنابراین، بودن در جمعی که به یادگیریِ مستمر اهمیت می‌دهند، ایده خوبی برای تبدیل کردن یادگیری به عادت است.

contact-us-mobile

نکته بسیار مهم آن است که باید عادات خود را برای خودمان ایجاد کنیم، یعنی با توجه به ویژگی‌ها، علایق، و نقاط قوتی که از خود می‌شناسید، برنامه یادگیری برای خود بچینید. بنابراین، اگر خودمان را بهتر بشناسیم، به شکل اثربخش‌تری می‌توانیم از استراتژی‌های تبدیل یادگیری به عادت، بهره‌مند شویم.

مأخذ: برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ “How to Make Learning More Automatic,” by Gretchen Rubin

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo