با بازاندیشی، یادگیرنده بهتری شوید!

اینکه بخواهید در وضعیت کنونی که در آن راحت هستید بمانید، ممکن است برای امروز شما خوب باشد، اما بدون شک برای فردای شما مناسب نخواهد بود. برای دست‌یابی به موفقیت، باید ظرفیت یادگیری سریع و مستمر را در خود ایجاد و تقویت کنید.

بهره‌گرفتن از مربی روش بسیار مناسب و با ارزشی برای ایجاد چنین ظرفیتی در خود است. اما، اگر مربی‌ای ندارید، می‌توانید از همکارانتان بخواهید تا درباره نحوه عملکرد شما در انجام وظایف شغلی، بازخور دهند. فراموش نکنید که نسبت به پاسخ‌هایی که از همکارانتان دریافت می‌کنید، موضع تدافعی نگیرید. همواره به خاطر داشته باشید که هدف نخست شما، یاد گرفتن چیزهای جدید است، بنابراین نسبت به پاسخ‌های احتمالی با رویکردی باز مواجه شوید.

پس از دریافت بازخورها، زمان مناسبی را برای بازاندیشی و تأمل درباره آن‌ها اختصاص دهید. برای دستیابی به این هدف می‌توانید از خود سؤال‌هایی نظیر موارد ذیل بپرسید:

  • چه چیزی از تجربه‌هایم یاد گرفته‌ام؟
  • چه اتفاقی خلاف انتظاراتم در انجام کارم رخ داد؟
  • چرا همکارانم این بازخورها را به من دادند؟
  • چگونه می‌توانم از این بازخورها برای یادگیری بیشتر و بهبود ظرفیت یادگیری استفاده کنم؟

how-to-write-a-reflective-essay-1-638

رهبرانی که خودشان بازاندیشی می‌کنند و از تأمل دیگران و یادگیری تأملی حمایت و آن را تشویق می‌کنند، نه تنها چیزهای بیشتری یاد می‌گیرند، بلکه پایه‌های سطوح بالای چابکی در یادگیری را در میان اعضای شرکت خود، پی‌ریزی می‌کنند.

بنابراین، برای آنکه به یادگیرنده بهتری تبدیل شوید و ظرفیت خود برای یادگیری سریع را ارتقاء دهید، این چهار نکته را به خاطر داشته باشید:

  1. تقاضای بازخور کنید.
  2. رفتارها و رویکردهای جدید را در شرکت و در انجام کارهایتان تجربه کنید.
  3. در میان چیزهایی که ظاهراً به هم ارتباطی ندارند، دنبال یافتن پیوندهای منطقی باشید. برای مثال دانش خود در زمینه‌های مختلف را در زمینه‌های جدید به کار بگیرید.
  4. از صرف زمان برای بازاندیشی و تأمل در تجارب، رفتار و عملکرد خود غافل نشوید.

مأخذ: برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ Adapted from “۴ Ways to Become a Better Learner,” by Monique Valcour

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett